Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

All time high för Umeås besöksnäring

Under kulturhuvudstadsåret 2014 omsatte besöksnäringen i Umeå ca 1,2 miljarder kronor, vilket är 20 procent högre än för 2013. Det visar en mätning av företaget Resurs.

Omsättningen gav upphov till 889 helårsanställda, vilket är 148 fler anställningar än under 2013.

– Vi kände redan till ökningen för antalet gästnätter och annat, men att den totala omsättningen skulle öka med 20 procent kunde vi bara drömma om, säger Anna Wikholm Kjellberg, vd i Visit Umeå AB.

De totala skatteintäkterna för kommunen blev 79,1 milj kr och för landstinget/regionen 37,5 milj kr.

Färja och flyg

Färjeförbindelsen Vasa-Umeå hade 161 710 passagerare år 2014, och det kan jämföras med 153 732 passagerare år 2013 (källa: Ship Pax Information). Det innebär en ökning med 5,2 procent.

Flygtrafiken vid Umeå Airport passerade miljongränsen och ökade med 4,7 procent från 989 094 passagerare år 2013 till 1 035 450 passagerare år 2014 (källa: Transportstyrelsen).

God prognos

Även 2015 har börjat bra för näringen. Under det första kvartalet hade hotellen i Umeå 101 801 gästnätter.  Det är visserligen ca 1 000 färre än under början av 2014 men 17 procent fler än under samma period 2013.

– I början av 2014 hade vi bland annat SM-vecka och invigning av kulturhuvudstadsåret, och med tanke på det är det ett gott resultat hittills i år. Prognosen för resten av 2015 ser helt OK ut, vi hoppas kunna hålla jämna steg med 2014, säger Anna Wikholm Kjellberg.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag