Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Idrottssponsring värdefull för kommunen

Umeå kommun, via Näringslivsservice, sponsrar elitidrotten med omkring 1 miljon kronor årligen. En färsk medieanalys visar att föreningarnas exponering av kommunen ger 1,8 miljoner kronor tillbaka i annonsvärde.

Medieanalysen är genomförd av Sponsor Insight på uppdrag av Umeå kommun. Företaget har undersökt det mediala genomslaget för Björklöven, Umeå IK, Umeå Udominate, Umeå FC, IBK Dalen och IKSU Innebandy under 2014. I analysen, som omfattar drygt 2 000 tv-, print- och webbkällor, ingår också i vilken grad föreningarna marknadsfört Umeå under året. 

Totalt omnämndes föreningarna i 27 744 artiklar/inslag under 2014, vilket motsvarar 76 st om dagen. Detta var en ökning med 16 % jämfört med 2013, och samtidigt ökade räckvidden med cirka 5 %. Artiklar fanns från källor i landets samtliga län.

Umeå ska synas

Björklöven, Udominate och Umeå IK hade en positiv utveckling mellan 2013 och 2014 sett till antal artiklar, tv-genomslag och räckvidd. Umeå FC ökade antalet artiklar men minskade något i räckvidd. Björklöven stod för nästan 50 % av den totala räckvidden.

Andelen artiklar som också omnämnde Umeå var 12 870 (en liten ökning sedan 2013), vilket motsvarar 35 artiklar om dagen.

– Idrott är viktigt för Umeå, och vi vill profilera staden med hjälp av idrott. Vårt mål med sponsringen är förstås att Umeå ska synas och framstå som den framgångsrika idrottsstad den är. Resultatet av mätningen visar att så också är fallet, säger Roland Carlsson, näringslivschef, Umeå kommun.

Bra återbäring

En annan del av mätningen rör synligheten av Umeå2014-logotypen i idrottssammanhang under kulturhuvudstadsåret. Bildutrymmet i olika medier har värderats utifrån kostnaden för annonser i motsvarande storlek.

Totalvärdet var drygt 2,5 miljoner kronor. SM-veckan vinter stod för omkring 700 000 kronor, så de sex nämnda idrottsföreningarna exponerade logotypen till ett värde av 1,8 miljoner kronor.

– Vi sponsrar föreningarna med ungefär en miljon, så återbäringen är 1,8 gånger. Det är väldigt värdefullt för kommunen, säger Roland Carlsson.

Fakta om Umeå kommuns sponsring

Fyra faktorer är avgörande:

  • Föreningen ska spela i högsta serien, alternativt Allsvenskan (ishockey) eller Superettan
  • Föreningens publika och mediala genomslag
  • Sponsringen ska vara jämställd
  • Föreningens satsning på lokala förmågor

Umeå kommuns sponsringspolicy är i dagsläget under översyn. Utöver nämnd sponsring görs satsningar även av de kommunala bolagen.

Mer information:

Roland Carlsson
näringslivschef
Umeå kommun
090-16 32 10
070-578 65 50
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag