Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Made in Umeå – att lyckas med export

I dagens digitala affärsvärld är det enkelt att arbeta mot världsmarknaden, men det krävs rätt förberedelser för lyckade exportaffärer utan kostsamma överraskningar. Ämnet för Morgonpasset den 1 oktober var vilket exportstöd företagare kan få av Business Sweden.

Precis som föregångaren Exportrådet erbjuder Business Sweden rådgivning och utbildningar för att underlätta för svenska företag att växa internationellt. Det är värdefullt i ett land som Sverige, där exporten motsvarar nästan hälften av landets BNP.

Vid Morgonpasset inledde Katharina Saalo, Regional Exportrådgivare, med att berätta att Business Sweden ägs av staten och näringslivet tillsammans.

– Tack vare det har vi tillgång till många värdefulla kontakter. En stor del av våra 450 medarbetare jobbar på något av 55 kontor i 46 länder, vilket gör att vi har djup kunskap om marknadsvillkor och lokal affärskultur.

Steps to export

De regionala kontoren i Sverige erbjuder tjänster som att utvärdera möjligheter, förståelse av marknaden, etablering av närvaro samt sälj- och marknadsstöd.

Business Swedens småföretagarprogram lockar 3 000–4 000 företag varje år. Katharina Saalo redogjorde för affärsutvecklingsverktyget Steps to export.

– Det ger hjälp med att analysera motiv för export och val av marknad, formulera säljargument och analysera konkurrenter. Annat stöd gäller distributionsstrategi, som ofta innebär en samarbetspartner, samt avtal, marknadsföring, etableringskalkyl och koll på exportvillkor.

Förutsättningarna ökar med en rad faktorer, bl.a. referenser, patent och storytelling.

Villkor och dokument

Yvonne Brycker, Specialist Exportteknik, beskrev sedan fem exporttekniska steg, där det första är Exportoffert och finansieringslösning. Eftersom en offert också är ett juridiskt dokument, är det viktigt att allt blir rätt. Steget omfattar också betalnings- och leveransvillkor.

– Vi rekommenderar verkligen allmänna leveransbestämmelser, general conditions, i stället för att uppfinna hjulet. Det ger otroligt mycket hjälp på vägen. Att kunna erbjuda en finansieringslösning är en väldigt stor konkurrensfördel, och här finns det en mängd varianter.

Det andra steget är Produktanpassning, vilket innefattar produktkrav, märknings- och certifieringskrav samt försäkringar. Steg tre är Tullar och dokument, t.ex. exportdeklaration, licenser, faktura, exportrestriktioner, avgifter, momshantering och ursprungsintyg.

Risktagande

Nästa steg omfattar Transport- och leveransvillkor, som i grunden är en fördelning av kostnader och risker mellan säljare och köpare.

– Det är viktigt att tänka på vad som händer om man kombinerar flera avtalsvillkor.

Säkerställd betalning är det femte steget. Att göra affärer är ett risktagande, med risker förknippade till både kund och aktuellt land.

En av vanligaste frågorna till Business Sweden gäller att en vara fastnat i tullen, exempelvis för att det saknas dokument. Andra fällor är bl.a. avtalstvister, utebliven betalning, felaktiga importavgifter och skadestånd.

– Det kan låta skrämmande, men om ni förbereder er ska det här inte uppkomma.

Erfarenheter från Umeå

Morgonpasset avrundades av två Umeåföretagare. Peter Renkel vid Konftel, som tillverkar konferenstelefoner och säljer i 55–60 länder, betonade valet av land:

– Det är bra att tidigt välja ut faktorer som är viktiga för att exporten ska lyckas.

– Under åren har vi provat olika verktyg från Business Sweden, och nu har vi anställt en person därifrån. Det är otroligt bekvämt.

Lars Brandt från Seaflex, med produktion av förankringssystem för marinor, berättade att 98 procent av produktionen går på export.

– Det är otroligt viktigt att ha närvaro för att få ”credibility”. När det gäller betalning kör vi ofta med förskott, men vi har också varit med om att utveckla en metod som ger kunden kredit utan risk för oss.

Läs mer på Business Swedens webbplats

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag