Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Mellanpasset: Hur går vi vidare?

Närmare 6o deltagare samlades torsdagen den 19 maj i Rex festsal för vårens sista Mellanpass. Fokus den här torsdagen var vad som har hänt under våren och hur vi fortsätter det viktiga arbetet för bättre integration i Umeå.

Dagens huvudtalare var Nora Tabbouche. Nora är lärare på internationella gymnasiet och har företaget Nora i Norra – Internationell kommunikation AB. Hon var Mellanpassets huvudtalare och berättade om hennes liv, vägen till Sverige och de kulturkrockar som kan uppstå när man är ny i ett land. Nora kom till Sverige från Algeriet år 1991 och även om Umeå tog emot dem bra, fick hon kämpa för sina rättigheter och sin utbildning.

– När vi kom fick man inte göra praktik eller jobba innan man hade fått uppehållstillstånd, men jag ville inte vänta och skrev därför ett brev till Migrationsverket där jag hänvisade till flera paragrafer. Till slut kunde jag börja studera på universitetet, berättar Nora.

Nora berättar också att det är viktigt med tydlig och bra kommunikation för att undvika och förstå kulturkrockar som kan uppstå, till exempel på en arbetsplats.

– Vem får tala på ett möte? Och vad innebär en fika? Var tydlig och förklara till exempel att fika är ett sätt att nätverka. Försök också bli medveten om hur du bemöter andra, säger Nora.

Umegrationsforum främjar samverkan

Cecilia Sandén från Umeå fritid berättade om det forum som de har skapat under våren för att stärka samverkan mellan civilsamhället och det offentliga.

– Umegrationsforum ska vara ett kompetenshöjande forum där man kan knyta nya kontakter och lära sig mer om den senaste forskningen, lyckade insatser och varandras förutsättningar. Nästa tillfälle är den 19 oktober, berättar Cecilia.

Dela bilder med #umegration

Umegration är också en kampanj där du genom att hashtagga bilder kan dela med dig av vad du tycker är bra integration.

– Dela med dig av vad du vill att umebor ska upptäcka genom att använda hashtaggen #umegration. Det kan vara vad som helst som du tycker symboliserar Umegration. På nästa forum koras sedan tre vinnande bilder, säger Cecilia.

Samarbete mellan civilsamhälle och näringsliv är viktigt

Monica Johansson representerade Röda korset och berättade att de ser samarbete mellan civilsamhälle och näringsliv som en viktig del för framtiden.

– Vi är föreningar och det näringslivet bland annat kan bidra med är att stötta oss ekonomiskt, men vi behöver också hjälp med volontärer och med att anställa volontärer. Om alla gav 4 timmar av sin tid så skulle integrering gå mycket snabbare, berättar Monica.

Korta vägen – kompletteringsutbildning för akademiker

Idag tar det i genomsnitt 8 år för en person att bli integrerad och komma ut på arbetsmarknaden. Victoria Bernhardtson, från Umeå universitet berättade om deras arbete för att integrera nyanlända akademiker snabbare.

– Det här är en viktig fråga för Umeå universitet och vi vill försöka hjälpa till att förkorta de 8 åren som det tar. Därför erbjuder vi Korta vägen, en kompletteringsutbildning för akademiker som kommer från ett utomnordiskt land. Där arbetar vi med att utbilda personer i svenska och matcha kompetenser med de behov som finns på arbetsmarknaden, berättar Victoria.

Hur ska arbetet fortsätta?

Mellanpasset avslutades med en workshop där deltagarna fick möjlighet att diskutera hur arbetet för bättre integration i Umeå ska fortsätta, vad som är viktigt för just deras verksamhet och vad de kan göra för att nå målbilden. Engagemanget var stort och några av deltagarnas tips för att ta arbetet vidare är att

  • skapa handlingsplaner inom den egna verksamheten
  • utgå och forma insatser tillsammans med målgruppen
  • jobba med cross-cultural training på arbetsplatsen
  • utveckla och skapa mentorsprogram.
Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag