Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Minerva i Umeå Norrlandsetta i Matte-SM

Minervagymnasium i Umeå är att räkna med. I Matte-SM nyligen blev skolan bäst i Norrland, och totalt kom skolan på sjätte plats bland alla gymnasieskolor i hela landet.

Skolornas matematiktävling är en tävling i matematisk problemlösning för gymnasister, som har arrangerats varje år av Svenska matematikersamfundet sedan 1961.

– Som matematiklärare är det glädjande att se att så många av Minervagymnasiums deltagande elever lyckades så bra att vi som skola uppnådde en första plats i Norrland och sjätte bästa i Sverige, säger Lars Burström, matematiklärare och ansvarig för Minervagymnasiums Natur- och Scienceprogram.

Kvalskrivningar

Tävlingen har under åren varit ett tillfälle då unga matematikintresserade upptäckt sin potential för matematik och uppmuntrats att fördjupa sig. För många har det varit en möjlighet att bygga nätverk och få kontakter ute i världen.

Totalt skickades 1 110 kvalskrivningar in i tävlingen. Edwin Jakobsson, elev på Minervagymnasium, hade ett individuellt resultat som placerade honom bland de 27 bästa i landet som nu gått vidare till final. Finalen äger rum i Lund den 19 november.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag