Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar två barn ute i naturen.

Naturskolan i Umeå kan få FN-pris

En av Sveriges tre kandidater till Unesco-Japanpriset för utbildning för hållbar utveckling är Naturskolan i Umeå. Naturskolan nomineras för sitt arbete med kompetensutveckling och för att inspirera till en mer hållbar livsstil.

– Det är oerhört hedrande att arbetet med lärande för hållbar utveckling uppmärksammas. Vi på Naturskolan är glada över att pedagogernas viktiga arbete och att barn och ungas kunskaper lyfts fram som viktiga för Umeås framtid, säger Erika Åberg, enhetschef på Naturskolan.

Unesco är FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur. De tre verksamheter som nominerats från Sverige går nu vidare till Unescos internationella jury. Tre pristagare tillkännages i september, och de kommer få ta emot 50 000 US dollar var vid en ceremoni i slutet av 2017 i Paris.

Internationella samarbeten

Naturskolan i Umeå är en pedagogisk resurs vid för- och grundskolans utvecklingsavdelning. Man erbjuder kompetensutveckling till alla kommunens skolor och förskolor, för att genom lärande för hållbar utveckling och ofta utomhuspedagogik, bidra till ökad måluppfyllelse. Naturskolan är dessutom verksam i regionala, nationella och internationella samarbeten, bl.a. i Vietnam.

Övriga svenska kandidater till priset är Energifallet – Naturskyddsföreningen och Internationella Stiftelsen Young Masters Programme (ISYMP).

Mer information:

Läs mer om Naturskolan i denna folder, eller på Naturskolans hemsida.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag