Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Norra Sverige i innovations-topp i Europa

Regionen Västerbotten/Norrbotten är en av 36 så kallade ”Innovation Leaders” i Europa. Det framgår av en EU-rapport, som bygger på en jämförelse mellan 214 regioner i 22 länder.

De 36 ledande regionerna återfinns i Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Nederländerna. Något som utmärker norra Sverige är bland annat en hög andel välutbildade, vilket inte är fallet i exempelvis Tyskland.

Norra Sverige uppvisar en brant uppåtgående utvecklingskurva, och i synnerhet Umeå har mycket goda förutsättningar för byggande och tillväxt.

Kompetens och investerare

Nils-Olof Forsgren, vd vid inkubatorn Uminova Innovation i Umeå, tycker att det är positivt att norra Sverige lyfts fram som framgångsrikt i EU:s Regional Innovation Scoreboard:

– Förhoppningsvis bidrar det till att locka duktiga människor som vill komma hit och verka i våra intressanta startups, och att nationella och internationella investerare får upp ögonen för dem.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag