Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Nya Umeå Airport invigd

25:e mars invigdes nya Umeå Airport. Efter omfattande ombyggnationer har flygplatsen anpassats för fler resenärer samtidigt som atmosfären höjts. Tillsammans med Umeå Kommun och Region Västerbotten har totalt 60 miljoner kronor investerats.

Efter nära ett och ett halvt år med ombyggnationer nyinvigdes Umeå Airport den 25:e mars. Tillsammans med Region Västerbotten och Umeå Kommun har Swedavia investerat 60 miljoner kronor i en flygplats med högre kapacitet och mer attraktiv atmosfär. Ombyggnationer har skett utmed hela flygplatsen, från angöringsytor och entré till incheckningshall och ankomsthall.

I anslutning till ombyggnationerna har service till resenärerna också utvecklats. Bland annat har en ny taxfree-butik samt ett café öppnats. Dessutom har ett fönsterparti skapats så att resenärer kan följa starter och landningar vid flygplatsen.

– Flygplatser skapar möjligheter för människor att mötas. Då är det också naturligt att skapa inspirerande miljöer som speglar regionen och som gör att resenärer tycker det är enkelt och smidigt att välja flyget, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Flera förbättringar

Med ambition att förenkla resandet vid Umeå Airport har ett flertal förbättringar genomförts. Utöver utbyggda ytor i ankomst- respektive avgångshall har även säkerhetskontrollen byggts ut. Dessutom har möjligheten att hantera samtida avgångar för resenärer inom och utom Schengen skapats.

– Just nu utvecklas resandet starkt vilket innebär stora möjligheter för oss och övriga i regionen. Vår förhoppning är att besökare redan hos oss ska känna att den här regionen kan erbjuda både överraskningar och inspiration, säger Bengt-Ove Lindgren, flygplatschef vid Umeå Airport.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag