Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Ny vår för Rådhusparken i sommar

Den välbesökta Rådhusparken i centrala Umeå renoveras under sommaren. Det innebär bland annat nya träd, planteringar, sitt- och hängplatser och belysning samt förbättrade gångstråk.

Den första etappen av ombyggnaden av Rådhusparken omfattade ytan
mellan Strandgatan och älven, som invigdes i juli 2014. Många människor
uppskattar platsen och parkens möte med älven.

Den övre delen renoveras under sommaren. Formklippta lindar har planterats längs Storgatan, och de får sällskap i parken av lönnar,
hästkastanjer, katsuror och olika rönnar. Totalt planteras ca 80 stora träd och dessutom ett 30-tal solitärbuskar och 1 000-tals perenner.

– Många av parkens träd är gamla och i dåligt skick och måste bytas ut av den anledningen. Vi har ansträngt oss för att hitta en bra lösning för träden som inte påverkar parkens lummighet allt för mycket, säger Anna Flatholm, stadsträdgårdsmästare, Umeå kommun.

Åtgärder möter behoven

Den redan så populära mötesplatsen ska förbättras ytterligare med nya sitt- och hängplatser och en renoverad fontän. Ny belysning och nya gångstråk utan sidolutning kommer att öka tillgängligheten och tryggheten.

– Det blir också större papperskorgar. Alla åtgärder görs för att möta behoven i en park som blivit alltmer populär, säger Anna Flatholm.

Den östra sidan av parken (gatan, trottoaren och parkgången närmast Filmstaden) är tillgänglig från den 8 juli. Efter semestrarna görs alla
gräsytor klara, perenner och buskar på västra sidan planteras och Västra
Rådhusgatan byggs färdigt. Gräsytorna blir ungefär av samma omfattning som tidigare.

Arbetet beräknas vara klart under september månad.

Läs mer om Rådhusparken

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag