Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar Umeå stad.

En bild över hur Umeå ser ut idag.

Prisad utgivning av 1700-talsskildring

Arbetet med utgivningen av ”Pehr Stenbergs levernesbeskrivning” i bokform har av Svenska Akademien tilldelats Axel Hirschs pris. I redaktörsgruppen ingår Fredrik Elgh, professor i virologi, Umeå universitet, Göran Stenberg, språkforskare, Stockholms universitet, och Ola Wennstedt, arkivchef vid Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Projektet omfattar 5 000 sidor och handlar om Pehr Stenbergs (1758-1807) livsresa under gustaviansk tid från Stöcke utanför Umeå via akademiska studier i Åbo tillbaka till Umeå som magister och präst.

– Pehr Stenberg växte upp i en fattig jordbrukarmiljö men visade sig ha mycket gott läshuvud. Han gör mer eller mindre en ”crowd funding”-grej då han, efter godkännande från de styrande sockenmännen, går runt och tigger för att få råd att studera, säger Fredrik Elgh.

”Rakt in i 1700-talet”

Leverensbeskrivningen är den självbiografi som Pehr Stenberg skrev under många år. Verket är unikt tack vare den tid det är skrivet i, sin långa tillkomsttid och sitt stora format. Berättelsen är också omväxlande och bjuder på överraskningar. Den är delvis utformad efter samtida skönlitterära mönster.

– Att läsa Pehr Stenbergs levernesbeskrivning är som att sitta i sin läsfåtölj; öppna verandadörren och kliva rakt in i 1700-talet. Det är verkligen en tidsmaskin, säger Fredrik Elgh.

Forskningsarkivet

På 1970-talet intresserade sig Magnus von Platen, professor i litteraturvetenskap vid Umeå universitet, för en renskrift och möjlig utgivning. Annat kom dock emellan och det endast delvis renskrivna materialet föll i glömska.

Hösten 2009 letade Fredrik Elgh tillsammans med Ola Wennstedt, då arkivchef vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM), efter några av de försvunna kartorna till Pehr Stenbergs Umebeskrivning på Forskningsarkivet vid Umeå universitetsbibliotek.

Pehr Stenbergs släkting

Några kartor hittade de inte men väl inbundna maskinskrivna ark, som utgjorde den renskrivna del av Pehr Stenbergs levernesbeskrivning som Magnus von Platen gjort. Fredrik Elgh och Ola Wennstedt insåg att man var något stort på spåren och kontaktade därför FD Göran Stenberg, språkforskare vid Stockholms universitet och tillika släkting till Pehr Stenberg.

Efter att ha lånat hem Pehr Stenbergs handskrivna texter på 4 700 sidor från Kungliga biblioteket, skannat in och låtit renskriva dem vid Forskningsarkivet i Umeå – med hjälp av frikostiga anslag från en lång rad stiftelser och fonder – redigerades texterna och har givits ut sedan hösten 2014.

Om priset

Axel Hirschs pris, som instiftades 1967, skall tilldelas författare av ”en under de senaste två åren utgiven levnadsteckning av högt konstnärligt och kulturhistoriskt värde eller ett betydelsefullt historiskt arbete”. Priset är på 120 000 kr.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag