Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Snabbare bygglov i Umeå

Trots 30 procent fler ärenden har Umeå kommun sänkt handläggningstiden för ett bygglov från 7 till 5 veckor. Statistiken gäller årets första fyra månader jämfört med 2015.

Drygt 350 ärenden har kommit in under januari–april jämfört med drygt 260 samma period 2015.

– Det märks att Umeå är en stad som växer, det är högt tryck men jag tycker att vi hanterar det på ett bra sätt. Vi har bland annat infört en självservice via webben som spar tid både för oss och för den som söker. Kundtjänsten har förbättrats och vi har anställt mer personal för att möta den ökande ärendemängden, säger Jonas Andersson, bygglovchef.

Sparar mycket tid

Nu är det möjligt att ansöka om bygglov, marklov, rivningslov, strandskyddsdispens eller att göra en anmälan direkt via webben. Efter val av åtgärd talar systemet om vilka handlingar som krävs.

– Fler och fler ansöker digitalt. Sedan självservice lanserades har vi fått in strax över 20 procent av alla ansökningar den vägen. Antalet ansökningar som inte är kompletta minskar samtidigt som vi får in ansökan och alla ritningar, digitalt, direkt i vårt verksamhetssystem. Det spar mycket tid som vi kan lägga på själva handläggningen, säger Jonas Andersson.

Förstärkt kundtjänst

Under våren har Bygglov annonserat flitigt om vikten av att ansöka i tid, eftersom det under våren är högt tryck med bygglovsansökningar inför sommaren. De frågor som kommer via telefon, webbformulär eller mejl besvaras numera av en rådgivningsgrupp. Det nya upplägget har gjort att inkomna frågor besvaras snabbare än tidigare.

– Vårt uppdrag är att säkerställa att detaljplaner och gällande lagar och regler följs. Vi måste vara noggranna och lite fyrkantiga samtidigt som vi vill att det ska vara enkelt för umeborna att få besked i sina ärenden, säger Jonas Andersson.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag