Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Idéskiss på anläggningen vid Vallberget

Storsatsning på alpin anläggning i Umeå

Umeå Kommunföretag och Balticgruppen bildar ett gemensamt bolag, som ska säkerställa finansieringen av en alpin anläggning på Vallberget i Tavelsjö.

Umeå kommun har under lång tid prioriterat projektet att bygga en alpin anläggning med världscupstatus på Vallberget, som också ska kunna erbjuda downhill och andra sommaraktiviteter. Satsningen kommer att komplettera kultur och handel (till exempel Väven, Utopia och Ikea) och andra aktiviteter i Norrlands tillväxmetropol Umeå.

– Vallberget kommer att ytterligare förstärka Umeås dragningskraft, säger Lennart Holmlund (S), kommunalråd och styrelseordförande för Umeå Kommunföretag.

– Det blir även en fantastisk tillgång för Umeåborna. Få städer i Sverige har en anläggning av den här kalibern i sin omedelbara närhet.

Planerad byggstart 2015

Umeå Kommunföretag och Balticgruppen kommer att teckna ett ”letter of intent” om att bilda ett bolag med arbetsnamnet Vallberget Ski Center AB. De båda parterna ska äga hälften vardera. Bolaget ska säkerställa uppförandet av anläggningen samt även hitta en entreprenör som ska arrendera anläggningen och sköta driften.

– Vi har under mycket lång tid gjort satsningar som bidrar till att utveckla Umeå, och Vallberget ligger helt i linje med detta, säger Balticgruppens huvudägare Krister Olsson.

Ambitionen är att påbörja bygget av anläggningen under 2015, och kostnaden beräknas till omkring 75 miljoner kronor.

Vallberget ligger vid väg 363, drygt 2 mil från Umeå centrum.

Mer information:

Mikael Öhlund
Umeå kommunföretag AB
070-579 00 01

Staffan Ling
Balticgruppen AB
070-667 09 10

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag