Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida
Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bild visar en elbuss med resenärer

Umeå bussigare än någonsin

2016 var tidernas rekordår för lokaltrafiken i Umeå. Då gjordes cirka 8 100 000 resor med lokalbussarna, vilket innebär en resandeökning på drygt 15 procent jämfört med året innan.

– Jag vet ingen stad i Sverige i vår storlek som har motsvarande resandeökning. Särskilt roligt är det att resandet från Umeå centrum ökar kraftigt, säger Fredrik Forsell, kollektivtrafikchef, Umeå kommun.

Antalet resor från Vasaplan i centrum översteg för första gången två miljoner och slutade på drygt 2,1 miljoner resor. Det gör Vasaplan till den absolut största kollektivtrafikpunkten i norra Sverige.

Fler turer

25–30 procent av resandeökningen beror på öppnandet av Ikea och den intilliggande gallerian Avion Shopping.

– Sedan har vår produkt rent allmänt blivit mycket bättre. Vi kör tidigare på morgonen och senare på kvällen. Vi har också betydligt fler turer än tidigare, säger Fredrik Forsell.

Målet för 2017 är 8 500 000 resor under året och att under en enskild månad passera en miljon resor. År 2020 ska tio miljoner resor uppnås.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag