Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bild visar Universitetsområdet i Umeå.

Umeåprofessor leder vetenskapsråd

Charlotte Häger, professor i fysioterapi vid Umeå universitet, blir den första svensk att leda det internationella vetenskapliga programrådet inför världskongressen för World Confederation for Physical Therapy (WCPT).

I det internationella förbundet för fysioterapi (tidigare sjukgymnastik) ingår över 350 000 fysioterapeuter i 111 nationella medlemsorganisationer, bl.a. svenska Fysioterapeuterna.

– Det är verkligen hedrande att få detta uppdrag efter en noggrann selekteringsprocess utifrån ett startfält av kandidater av etablerade forskare från hela världen, säger Charlotte Häger.
– Jag ser uppdraget som ett kvitto på att svensk fysioterapi och forskning inom området står sig väl i internationell konkurrens och inte minst vad vi gör här vid Umeå universitet. Det här är också en stor möjlighet att vara med och påverka utvecklingen inom fysioterapi internationellt, i strävan att det kliniska arbetet blir allt mer evidensbaserat utifrån forskning.

Den första från Sverige

Charlotte Häger är den första svensk att ha ett liknande större förtroendeuppdrag inom WCPT, och dessutom den första från ett land som inte har engelska som modersmål. Charlotte Häger har varit engagerad med förtroendeuppdrag för Europeiska fysioterapeutförbundet inom forsknings- och utbildningsfrågor de senaste 13 åren.

Som ordförande för programrådet ska Charlotte Häger leda förbundets strategiska arbete med att utveckla och presentera forskning inom fysioterapi på nästa världskongress i Genève, Schweiz, 2019. Till sin hjälp har hon ett tiotal invalda rådsmedlemmar från alla världens regioner samt WCPT:s sekretariat, som är baserat i London.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag