Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bild visar Lev-tunneln i Umeå.

Umeås jazzgeneral leder konstnärligt råd

Producent och projektledare på Norrlandsoperan och under 25 år konstnärlig ledare för Umeå Jazzfestival. Nu blir Lennart Strömbäck också ordförande för Musikverkets konstnärliga råd.

En del av Musikverkets verksamhet är den så kallade Musikplattformen, som har ersatt nedlagda Rikskonserter. Plattformen regleras av det konstnärliga råd som Lennart Strömbäck har haft uppdrag i sedan bildandet 2011. Till sitt förfogande har rådet årligen 25 miljoner kronor för att stödja konstnärlig verksamhet på musikområdet.

– Framför allt rör det sig om samarbetsprojekt, både nationella och internationella. Våra medel kommer även arrangörer till del, säger Lennart Strömbäck.

Ett självständigt råd

Tidigare har Musikverkets generaldirektör varit ordförande, men nu görs en ändring som både Musikverket och rådet är positiva till.

– Rådet blir mer friställt från Musikverket och kommer att operera helt själva med stark integritet.

Lennart Strömbäck kan bidra med en mer än 30-årig yrkeserfarenhet och dessutom ett norrländskt perspektiv. Ett mål är att rådet ska bidra till hållbar utveckling.

– Alltså att de projekt som vi stöttar inte bara blir fyrverkerier som blossar upp, utan att de kan leva under längre tid och verkligen nå ut, säger Lennart Strömbäck.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag