Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umegration – Umeås forum för integration

Den 13 april var det kick off för Umegration – Umeås forum för integration, med 150 deltagare. Ambitionen att stärka samverkan mellan offentligt och frivilligt engagemang.

Forumet, som ska arrangeras två gånger per år, ger föreningar en möjlighet att presentera sina verksamheter och hur de arbetar med integrationsfrågor. Däremellan är det upp till varje enskild aktör att samverka och bedriva verksamhet.

Margareta Rönngren (S), kommunalråd, Umeå kommun, inledde forumet med att tacka alla föreningar som arbetar med frågan eftersom civilsamhället spelar en viktig roll i integrationsarbetet.

– Alla nya umebor behövs, inte minst för att klara av den framtida kompetensförsörjningen.

Fritidsaktiviteter

Från Umeå kommuns HVB-hem för ensamkommande barn och unga presenterade Mats Omgren, enhetschef, och Rickard Lindahl och Erika Erlandsson, integrationsassistenter från fritidsgruppen, en lägesbild över hur de arbetar med att inkludera barn och unga i meningsfulla fritidsaktiviteter. Det innebär även en språkutveckling för var och en. Fritidsgruppens uppgift är inte att själva starta upp grupper eller att anordna aktiviteter, utan att guida ungdomarna till ordinarie fritidsutbud.

Integration från dag 1

Åsa Ögren, styrelseledamot, från asylboendet Umebygdens etableringscentrum underströk vikten av att betrakta mångfald som en resurs där alla utifrån sina förutsättningar ska kunna vara delaktiga i och bidra till Umeås positiva utveckling. En ansvarsfull flyktingmottagning bygger på ett välkomnande från dag ett som bland annat inkluderar samhällsorientering, svenska språket och meningsfulla fritidsaktiviteter. Åsa välkomnade intresserade Umeåbor att besöka Umebygden och ta del av de boendes vardag.

Fritidsgårdar och idrott

Västangårds fritidsgård representerades av Sara Bargell, ungdomsassistent, Umeå kommun, som berättade om framgångsfaktorerna till deras inkluderingsarbete. Fritidsgården har bland annat marknadsfört aktiviteter och arrangemang på ett flertal språk.

Roberth Lundmark, Gimonäs Umeå IF, berättade om erfarenheter från samverkansprojektet Integration genom idrott. Projektet har vänt sig till ensamkommande ungdomar som har intresse av att spela fotboll. Robert menar att denna modell bör spridas till fler lokalområden i Umeå.

Mer information:

Läs mer om Umegration på www.umea.se/umegration

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag