Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bild över Umeå stad.

Volvo Lastvagnar i Umeå exempel för världen

En pilotanläggning för ny tillverkningsteknik vid Volvo Lastvagnar i Umeå lyfts fram som ledande av Business Sweden. Här ska koncept och teknologi testas med hjälp av robotar och sensorer.

Enligt Business Sweden är Sverige en perfekt plats för företag som ”strävar efter att leda övergången till industrin 4.0”. Några framgångsfaktorer är konstant produktivitetstillväxt, snabbt införande av ny teknik, en rik miljö för forsknings och utveckling (FoU), låga elkostnader, en konkurrenskraftig bolagsskatt och välutbildade människor.

Som exempel nämns Volvo Lastvagnar i Umeå, där Volvokoncernen satsat 3,2 miljoner euro (drygt 30 miljoner kronor) på en 4 000 kvm stor pilotanläggning med sex heltidsanställda och projektplanerare.

Innovativ teknik

Meningen är att det här ska startas FoU-projekt med uppemot 15 teammedlemmar.

– Pilotanläggningen kommer att stärka Volvokoncernens förmåga att tillverka framtidens hytter med innovativ teknik. Men viktigast är att den också gör det möjligt för oss att ta itu med produktionsproblem i en testmiljö som löper parallellt med verksamheten. Det innebär att vi kan minimera driftstopp, säger Mona Edström Frohm, platschef för Volvokoncernens hyttfabrik i Umeå, till Business Sweden.

Ökad effektivitet

Hyttkoncept och produktionsteknologi ska testas och utvärderas med hjälp av robotar och sensorer. Detta görs inom ramen för Volvo Cab Competence Center, som funnits vid Umeå-fabriken sedan 2015.

– Våra tekniker reser idag till Volvo-fabriker runt om i världen för att stödja dem i deras ansträngningar för att öka effektiviteten. I vissa fall innebär det att man inför nya sätt att arbeta. Vi testar och verifierar ny tillverkningsteknik och verktyg för att kontinuerligt lära oss hur verksamheten kan förbättras, säger Edström Frohm till Business Sweden.

Samarbetsprojekt

Ett annat initiativ vid Volvo Cab Competence Center är det treåriga samarbetsprojektet Virtual Twin Plant. Här ingår simuleringsföretaget Algoryx, Schneider Electric och Chalmers tekniska högskola, och syftet är att hitta sätt att förkorta tid till marknaden.

Fakta om Business Sweden

Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet respektive Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening. Business Sweden har cirka 500 medarbetare, varav merparten arbetar i utlandet.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag