Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

BL Interiör i Umeå är bäst i Sverige på att återvinna golvrester!

Vi är stolta att BL-Interiör AB i Umeå utsetts till Årets (åter)vinnare i Golvbranschens tävling om insamling av installationsspill! Det nyinstiftade priset syftar till att öka mängden insamlat plastspill och på så vis bidra till ett bättre resursutnyttjande och minskad miljöpåverkan från vår bransch.

BL-Interiör har samlat in nästan 19 ton under 2016. Det är material som nu till största delen återvinns, mals ned och blir nya plastgolv. 34 golvföretag deltog i premiärtävlingen.

- Vi är mycket glada och stolta över detta pris, säger Staffan Löfgren, arbetsledare på BL Interiör. När vårt arbete med miljö och hållbarhet uppmärksammas hjälper det oss att få en extra skjuts framåt.

Idag samlar Golvbranschen (GBR) in knappt 300 ton installationsspill, plast som annars bokstavligen skulle gått upp i rök. Nu granuleras istället majoriteten av spillet och blir sedan nya golv. Enligt GBR finns en stor potential att öka återvinningen, men branschen är inte där ännu. Därför tycker de att det är så viktigt att lyfta fram och goda exempel som leder till ett bättre utnyttjande av resurser vid golvinstallationer.

- Det som känns bäst med priset är att det är medarbetarna tillsammans på BL Interiör som gjort att vi ligger längst fram i branschen. Utan allas gemensamma bidrag hade vi inte kunnat få denna utmärkelse, konstaterar Staffan Löfgren.

Återvinning är centralt för att få ut mesta möjliga värde av de råvaror som används. Spill från installation av plastgolv samlas ihop på byggarbetsplatsen och skickas sedan genom plastgolv-leverantörernas försorg till en återvinningscentral i Ronneby där spillmaterialet sorteras. Det mals ned och återanvänds i möjligaste mån i produktionen av nya golv.

- Nyheten om priset har blivit omnämnt i sociala medier och branschforum. Nu hoppas vi att fler får veta att litet företag i Umeå, genom sitt miljöarbete, kan vara med och påverka en hel bransch, säger Staffan Löfgren.

Mer information:

Staffan Löfgren
arbetsledare
BL-Interiör AB
090-71 51 52
070-689 96 35
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag