Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Klimatsmart energi sparar miljoner

Under våren 2016 togs den nya geoenergianläggningen vid Norrlands universitetssjukhus (Nus) i drift. Redan nu har den sparat in över två miljoner kronor till landstinget i minskade energikostnader.

– Vi är väldigt stolta. Det här är utan tvekan den häftigaste anläggningen i landet, säger Hans Johansson, fastighetsområdeschef för Nus.

Idag är det toppmoderna energisystemet vid Nus i Umeå ett av Europas mest komplexa smarta termiska nät för värme och kyla. Det består bland annat av en av världens 30 största geoenergianläggningar. När planerad utbyggnad är klar inom något år kommer anläggningen att positionera sig i topp 15.

Under den stora bilparkeringen vid landstingshuset har man totalt borrat 125 borrhål upp till 250 meter ner i berget för att hämta värme och kyla till sjukhusområdet. Här kan man dessutom lagra energi i berget för att kunna använda när behovet finns. Anläggningen ger cirka 7 000 megawattimmar värme och 5 000 megawattimmar kyla per år. Det kan jämföras med en vanlig villa som i genomsnitt förbrukar runt 15 megawattimmar per år.

– Vi täcker idag 95 procent av kylbehovet och drygt 20 procent av värmebehovet för hela Norrlands universitetssjukhus, en lokalyta på 330 000 kvadratmeter, säger Hans Johansson.

Många fördelar

Fördelarna är många. Sjukhusets energiförsörjning blir säkrare och mer robust. Dessutom får patienter och vårdpersonal ett bättre inomhusklimat – både sommar och vinter.

Ekonomin är en annan stor fördel. Landstingets investering på 40 miljoner kronor kommer att vara betald inom sju år. Man räknar med att halvera sina kostnader för fjärrvärme och kyla och spara cirka 4,5 miljoner kronor per år, ungefär 12 000 kronor per dag. Pengar som kan användas till övrig verksamhet inom landstinget.

Miljövinsterna är också stora.

– Det här handlar om förnybar energi där vi bidrar till att minska utsläppen av koldioxid. Det är också en långsiktigt hållbar investering då borrhålen har en väldigt lång livslängd, säger Hans Johansson.

Stort intresse

Att det är en mycket speciell anläggning som finns i Umeå märks inte minst på det stora intresse som visats från branschen men också från flera organisationer och företag som vill komma på studiebesök och specialvisningar.

– Det är jätteroligt att så många vill komma och titta på vår anläggning och att vi får visa på vilket sätt vi jobbar med energieffektiviseringar. Den här anläggningen är en del av ett genomgripande och strukturerat energiarbete, säger Hans Johansson.

Rekryteringsutmaning

Det finns en utmaning som Hans Johansson och hans kollegor inom fastighetsområdet på landstinget ändå ser och den handlar om rekrytering och att kunna fylla behovet av nya medarbetare inom teknik och energiområdet. Det råder idag stor konkurrens om de ingenjörer och tekniker som utbildas.

– Vi måste helt enkelt bli bättre på att berätta om vår spännande verksamhet och vad vi kan erbjuda som arbetsgivare. Det är ett faktum att bland det häftigaste du kan jobba med i branschen i Sverige, det finns här i Umeå på Norrlands universitetssjukhus, säger Hans Johansson.

Fakta

Det interna smarta termiska nätet på Nus består i huvudsak av två geolager, tre leveranspunkter av kyla, två anläggningar med kylvärmepumpar och en spetslastkylmaskin.

Den totala energiåtervinningen i det smarta termiska nätet är cirka 18 000 MWh (10 000 MWh värme och 8 000 MWh kyla). Detta utgör cirka 1/4 av värmebehovet och 95 % av kylbehovet på Nus.

Den nybyggda geoenerganläggningen består av 125 borrhål, upp till 250 meter djupa, som hämtar upp värme och kylenergi från berget. Värmeproduktionen sker med kylvärmepumpar i värmepumpsdrift. Kylenergin består till största del av så kallad frikyla från marken och matas direkt in i systemet.

Överskotts- och spillenergi kan återvinnas och återladda energilagret i marken. Den lagrade energin kan sedan användas när behovet är större. I bland behövs både värme och kyla. Anläggningen växlar mellan värmedrift och kyldrift beroende på årstid och byggnadernas energibehov.

Det interna smarta termiska nätet möjliggör att man kan sluta ett energikretslopp på sjukhuset och flytta överskottsvärme till lokaler som behöver värme och flytta kyla till lokaler och utrustning som behöver kyla. Geoenergilagret gör det möjligt att spara överskottsvärme från sommaren till vintern och kyla från vintern till sommaren.

Mer information:

Hans Johansson
fastighetsområdeschef
Norrlands universitetssjukhus
070-676 92 20
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag