Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Så ska Umeåborna engageras
i klimatomställningen

För att klara den genomgripande klimatomställningen som vi behöver krävs samarbete mellan alla i samhället, på en nivå som aldrig skett förut.
– Engagerade medborgare är en förutsättning för att vi ska lyckas, säger Olga Kordas, chef för innovationsprogrammet Viable Cities. Tillsammans med Umeå kommun arrangerar Viable Cities konferensen Transition Lab Forum 3 på temat medborgarengagemang och lokala klimatkontrakt den 16-17 september.

Transition Lab Forum är Viable Cities återkommande konferens för kunskapsutbyte, samskapande och lärande som ska bidra till en snabbare klimatomställning. Forum 3 arrangeras tillsammans med Umeå, en av de nio kommunerna i satsningen Klimatneutrala städer 2030. Umeå kommun arbetar fokuserat med medborgarengagemang.

– Vi har byggt upp en god erfarenhet, dels genom klimatkampanjer där vi har engagerat Umeåbor på olika sätt, dels genom vårt stadsutvecklingsarbete, där klimatfrågorna har kommit att bli starkt sammanflätade med frågor om social hållbarhet i dialogen med människor som bor i olika områden av Umeå, säger Annika Myrén, projektledare för Klimatneutrala Umeå.

Under konferensen kommer deltagare från de nio kommunerna samt medlemmar och experter att inspireras, utbyta erfarenheter och arbeta tillsammans för att driva arbetet framåt, både för att engagera invånare och för att utforma lokala klimatkontrakt tillsammans med dem.

– Städerna behöver engagera medborgarna full ut i klimatomställningen. De boende i en stad är konsumenter, producenter och ägare av företag, bostäder och fordon. I dessa egenskaper fattar de självständiga beslut, som är avgörande för städernas klimatomställning, säger Allan Larsson, Viable Cities styrelseordförande.

Internationella utblickar från Frankrike och Kanada står på programmet, samt reflektioner kring hur klimat och hållbarhet ska kunna inkluderas i finansiell analys.

Under hösten ska politiker och tjänstemän i de nio kommunerna tillsammans med Viable Cities arbeta fram ett Klimatkontrakt 2030 - ett nationellt klimatkontrakt för kommuner, bland annat behövs ett samlat grepp på finansieringen av klimatomställningen.

– För att klara målet krävs en omställning på alla nivåer i samhället, medborgarnas engagemang är lika viktigt som en omdaning av den finansiella sektorn. Därför för vi samtidigt dialog med bland andra Kommuninvest och bankvärlden, säger Olga Kordas, Viable Cities programchef.

Målet är att klimatkontraktet ska bli ett användbart verktyg för att uppnå klimatneutrala städer i hela Sverige. Det ska också förbereda svenska kommuner för att ansöka om EU-medel, till exempel inom EU Mission for Climate Neutral Cities, som kommer att göra sina första utlysningar under 2021.

Mer information:

Följ Forum 3 direkt 16 sept 9.00-12.00 och 17 sept 10.00-12.00 vbct.es/boka-forum-3, kontakt:

Anna-Lena Ekenryd
kommunikatör
Viable Cities
073-346 84 36

Jennie Vennberg
kommunikatör
Umeå kommun

070-552 66 72

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag