Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeå ansluter till internationellt nätverk för cirkulär ekonomi

– Umeå har uppmärksammats internationellt för arbetet med utvecklingen av cirkulär ekonomi, vilket har gjort att EMF har bjudit in kommunen att medverka i nätverket CE100. Kommunstyrelsen tackar ja till den här möjligheten eftersom den ger Umeå kommun förutsättningar att ta nästa steg i utvecklingen, inte minst genom stöd och samarbete med andra organisationer som arbetar aktivt med frågan, säger Janet Ågren (S), ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott.

EMF är en världsledande organisation som verkar för att accelerera omställningen till cirkulär ekonomi och CE 100 är ett nätverk för organisationer som arbetar aktivt med cirkulär ekonomi och som vill utbyta kunskap och erfarenheter med varandra. I nätverket ingår stora och medelstora företag, städer och universitet. Inom nätverket ges även möjlighet att forma gemensamma projekt.

EMF har visat stort intresse för det arbete inom cirkulär ekonomi som genomförs i kommunen, inte minst på grund av den rapport kopplat till detta arbete som den internationella organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, har gjort. Umeå kommun har fått en riktad inbjudan från EMF för att ansluta sig till nätverket. EMF vill arbeta vidare med Umeå kommun och stödja det fortsatta arbetet med sin internationella expertis. De ser även att Umeå kommun kan dela kunskap med övriga medlemmar i nätverket och dra nytta av andras arbete.

Mer information:

Läs mer om detta i Umeå på god väg mot cirkulär ekonomi eller kontakta:

Janet Ågren (S)
ordförande i kommunstyrelsens
planeringsutskott
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag