Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Om webbplatsen

Webbplatsen umea.se är en startsida för information och tjänster för platsen Umeå och inte enbart för organisationen Umeå kommun. Kommunal information hittar du under ingången Umeå kommun. Umeås webbplats är uppbyggd i fem huvudavdelningar anpassade för våra fem största målgrupper.

Webbplatsen ska följa Umeå kommuns riktlinjer för kommunikation. Webbplatsens struktur och design ska underlätta för användaren att snabbt hitta den information och de tjänster man söker.

Webbläsare

Webbplatsen visas allra bäst i en modern webbläsare som har stöd för standarderna, exempelvis de senaste versionerna av Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera eller Safari (Mac). Äldre webbläsare visar samma innehåll, men utan formgivningen.

Upplösning

Webbplatsen är anpassad för upplösningen 1024x768. Om du ändrar till stor text så kan det hända att inte hela webbplatsen syns samtidigt på skärmen.

Skriva ut

När du skriver ut följer endast informationen i mitten med. Designelementen tas bort automatiskt.

Ladda ner filer

På webbplatsen finns flera dokument du kan ladda ner i olika filformat. För att kunna ta del av de dokumenten behövs ofta ytterligare ett program utöver din webbläsare. När du laddar ner ett dokument i formatet PDF är det viktigt att du har ett program som kan läsa det filformatet. Det finns flera olika typer av pdf-läsare, här finns länkar till några av de vanligaste:
Adobe Reader
www.pdfreaders.org (lista på flera pdf-läsare)

Nya fönster

Många av länkarna på webbplatsen öppnas i nya webbläsarfönster. Alla länkar som går till webbplatser med annan avsändare än Umeå öppnas i nya fönster.

Cookies

Webbplatsen umea.se använder cookies. En cookie är en liten datafil som lagras i din dator. Cookien innehåller ingen personinformation. Cookien är en så kallad sessioncookie. Den lagras inte permanent på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men du kommer inte heller att kunna använda vissa funktioner på webbplatsen.

Frågor om www.umea.se

Frågor om webbplatsens struktur, funktioner, tekniska förutsättningar samt tips och synpunkter kan mejlas till webbstudion vid Umeå kommuns informationsenhet.

Ansvar och organisation

Ytterst ansvarig för informationen på umea.se är stadsdirektören

Ansvarig för riktlinjer för arbetet med umea.se och för att utvecklingen av webbplatsen och dess innehåll sker enligt dessa riktlinjer är kommunikationsdirektören vid Umeå kommun. Kommunikationsdirektören är systemägare och förvaltare av de publiceringsverktyg som är kopplade till webbplatsen.  Kommunikationsdirektören ansvarar med hjälp av sina medarbetare för utbildning och support till webbpublicister i kommunen. Kommunikationsdirektören har också samordningsansvaret för innehåll, utveckling och funktion av umea.se. Planering och utförande av det löpande arbetet sker i Webbstudion, vid Stadsledningskontorets kommunikationsenhet.

Webmaster har det operativa ansvaret för webbplatsen, det vill säga operativt ansvar för innehåll, struktur, navigering, design, funktionalitet och drift samt utvecklingsarbete.  Den som äger informationen på en webbsida ansvarar för att den hålls aktuell. På varje sida ska det klart framgå när senaste granskning eller ändring är gjord samt vem som är sidansvarig.

Webbredaktörer vid Umeå kommun lägger in, uppdaterar och utvecklar information på webbplatsen. Webbredaktörerna har en nyckelroll vad gäller planeringen av innehållet och samverkar med webbplatsansvarig och övriga webbredaktörer.

Umeå kommun, IT och telefoni har ansvaret för kommunens webbservrar.
 

Domäner

Domännamnet umea.se får endast användas då kommunen är avsändare. 

Tillgänglighet

Umea.se ska vara tillgänglig för alla. Webbplatsen ska huvudsakligen följa de nationella riktlinjer för utveckling av webb och e-tjänster i offentlig sektor , Vägledningen 24-timmarswebben, som Verva(Verket för förvaltningsutveckling) tog fram. Vägledningen 24-timmarswebben. Vägledningen ger råd i såväl strategisk planering som i det konkreta utförandet. De aktuella riktlinjerna som gäller för funktionshindrade heter WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines 1.0) och ska följas. Dessa är integrerade i de nationella riktlinjerna  

Utformning och innehåll

Informationsstrukturen ska sätta målgrupperna i fokus. På umea.se:s förstasida är dessa: Invånare, Näringsliv, Inflyttare, Besökare samt Studenter.

Från ingången Umeå kommun kommer man till webbplatsen för kommunens kommunikation. Här ska strukturen utgå från användarnas behov och inte från den kommunala organisationen.
Huvudrubrikerna är: Barn och Utbildning, Stöd och Omsorg, Kultur och Fritid, Samhällsservice, Näringsliv och Arbete, Turist och Aktivitet och Ung och Student.
Ingången Näringsliv leder såväl till kommunal information som till andra webbplatser och länkar inom detta område.
Ingången Inflyttare leder såväl till kommunal information som till andra webbplatser och länkar inom detta område.
Ingången Besökare leder till turismens webbplats visitumea.se
Ingången Studenter leder till såväl kommunal information inom området utbildning som till webbplatser för universitet och andra utbildningsinstanser och till övrig information som bedöms vara av värde för målgruppen. 

Det är angeläget att fler aktörer medverkar under dessa ingångar via länkar eller genom eget material. Det material som publiceras på webbplatsen får då inte innehålla reklam för produkter eller tjänster.

 

Regler för text, bild och rörliga medier

Texter och bilder på portalens förstasida och undersidor ska till sitt innehåll överensstämma med varumärkesplattformen för platsen Umeå.
Texter som belyser och bidrar till Umeå kommuns tillväxt- och utvecklingsmål ska ha hög prioritet på förstasidan. Det kan gälla texter om såväl näringsliv som universitet, kommun och övriga samhällsaktörer.
Texterna ska beskriva människor som verkar i Umeå och företeelser som har sin bas i Umeå. Undantag kan göras då texten tydligt visar att en person som verkar på en annan ort, genom sin verksamhet marknadsför Umeå i överensstämmelse med plattformen.

Innehållet på portalens förstasida och på ingången Umeå kommuns förstasida ska publiceras med hänsyn tagen till det aktuella läget i Umeå. T ex kan en allvarlig händelse, en större olycka eller liknande medföra att planerade nyheter inte publiceras, får lägre dignitet eller senareläggs.
Vid allvarliga händelser, större olyckor och liknande kan portalens förstasida användas för information kring detta.

Presentation av företag i Umeå ska göras med fokus på att företaget bidrar till nya arbetstillfällen och Umeås utveckling. Företagets produkter ska inte presenteras, såtillvida det inte handlar om innovationer eller liknande som är framtagna i Umeå eller av Umeåföretag.

Aktualitet

Informationen på Umeå kommuns webbplats ska vara aktuell och uppdaterad. Den som publicerar information ansvarar för att den är aktuell, uppdaterad och tas bort när så krävs.

Grafisk profil

Sidorna under ingången Umeå kommun ska följa de riktlinjer som finns upptagna i kommunens grafiska profil. Umea.se:s förstasida och underliggande sidor som marknadsför platsen Umeå följer en särskild profil för varumärkesarbetet kring Umeå.

Visitumea.se har en separat grafisk profil.

I alla sammanhang som Umeå kommun presenterar sig och/eller marknadsför platsen Umeå bör webbplatsen lyftas fram.

I rapporter, annonser, på visitkort och brevpapper och i olika former av presentationer ska webbplatsens adress synas. Syftet är att marknadsföra webbplatsen som en av Umeå kommuns främsta kanaler för information och kommunikation. 

Språkval

Informationen på våra webbplatser ska i första hand publiceras på svenska. Valet av översättning till andra språk beror på målgruppens behov. Innehåll på annat språk som ska publiceras ska genomgå en språkgranskning, något som den som publicerar informationen ansvarar för. 

Kampanjwebbar

När en kampanjwebb med kommunal information med egen domän används, ska den följa kommunens grafiska profil. Att kommunen är avsändare måste vara tydligt. Som kampanjwebb definieras till exempel en marknadsföringswebb för gymnasievalet som ska ha sin egen prägel och är tidsbegränsad.  

Länkar till andra webbplatser

Umeå kommun förbehåller sig rätten att besluta om vilka länkar som ska finnas på umea.se. Vi länkar i huvudsak till samarbetspartners eller webbplatser som har ett mervärde för våra målgrupper. Umeå kommun ansvarar inte för innehållet på de webbplatser som länkarna går till. 

Lagar och riktlinjer

Innehållet på kommunens hemsidor ska följa gällande lagar och förordningar som exempelvis tryckfrihetsförordningen (offentlighetsprincipen), sekretesslagen, förvaltningslagen, personuppgiftslagen (PuL), lagen om upphovsrätt och marknadsförings- och varumärkeslagen. Användningen av foton, illustrationer, texter och annat material på webbplatsen ska ske i överensstämmelse med gällande rätt och ingångna avtal. Information som publiceras på umea.se är upphovsrättsligt skyddad. Du får dock citera och vidareförmedla texter om du anger källan.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag