Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeå kommuns företagspris

Umeå kommuns Företagspris delades för första gången ut 1981. Priset ges till ett företag eller en hantverkare i Umeå kommun som under året har gjort särskilt goda insatser för sina produkter, sina anställda, sin miljö, sina affärsidéer, för sin struktur eller sin verksamhet i övrigt.

Priset utgörs av ett diplom och 50 000 kronor. Prissumman skall under personalens medinflytande användas inom företaget till åtgärder som främjar företagets fortsatta verksamhet och då företrädesvis sådana åtgärder som innebär utveckling och utbildning av företagets ledning och personal eller andra åtgärder av utvecklingskaraktär.

Den kommitté som lämnar förslag till pristagare består av företrädare för Handelskammaren, ALMI Företagspartner, Umeå Fabriks- och Hantverksförening, Företagarna i Umeå och kommunens näringslivsavdelning.

Umeå kommuns företagspris delas ut under UmeåGalan.

Vinnare 1981—2014

1981 Röbäcks Mekaniska
1982 —
1983 Miljökök
1984 Ålö Maskiner
1985 Umeå Mekaniska
1986 Volvo Lastvagnar
1987 KällData
1988 Nyström Nordpatent
1989 Holmsund Golv
1990 Umeå Trä
1991 Olaus Forsberg Bygg KB
1992 Lexicon Nord AB
1993 SL Innovation AB
1994 Pharmacia Biotech AB, Umeåenheten
1995 KonfTel Technology AB
1996 Novum & Partners AB
1997 Vitec AB
1998 Eco Dress AB
1999 Björk & Boström Sportresor AB
2000 Norrmejerier ek för
2001 Ericsson Erisoft AB
2002 Balticgruppen AB
2003 Eco Glocal AB
2004 CyberPhoto AB
2005 Komatsu Forest AB
2006 Mittel Fjärrvärme AB
2007 El & Industrimontage Svenska AB
2008 Sporthuset i Umeå AB
2009 Oryx Simulation AB
2010 IS International AB (Rapunzel of Sweden)
2011 UDK, Umeå Datakonsulter AB
2012 Bernth & Ingrid Nygren Holding AB
2013 Trimma AB
2014 Umia AB
2015 Enetjärn Natur AB
2016 Maincourse i Umeå AB - Rex
2017 Sävar Snickeri AB

Vinnare kommunens företagspris

Enetjärn Natur AB, vinnare 2015. Foto: Andreas Nilsson

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag