Startsida Umeå kommun
Bullerskydd

Lämna synpunkter på åtgärder mot buller

Umeå kommun har arbetat fram ett förslag till nytt åtgärdsprogram mot buller för perioden 2019–2023. Fram till söndag 23 september 2018 kan du och andra lämna synpunkter på programmet.

Programmet beskriver kommunens arbete med bullerfrågor och åtgärder som kommunen kan vidta. Åtgärder som syftar till bättre ljudmiljö för boende- och skolmiljöer och park- och rekreationsområden prioriteras. Programmet redovisar åtgärder på kort sikt och en långsiktig strategi för att minska bullernivåerna i kommunen.

Åtgärder som föreslås fram till 2023: 

 • förbättra ljudnivåerna vid förskolor och skolor
 • bidrag till fastighetsägare för fönsteråtgärder
 • bullerskydd, åtgärda platser som är lämpliga för skärmar och vallar
 • tillgängliggöra och förbättra ljudmiljö i parker och rekreationsområden
 • ljudkrav vid upphandling
 • tystare kollektivtrafik och fordon
 • utredning om ny skärmande bebyggelse
 • program för att öka hållbara resor
 • tillsyn av bullersituation, bostadsfastigheter
 • tystare resor, beteendepåverkande aktiviteter
 • information om bullerplank och fasadkonstruktion vid bygglov
 • förenkla kommande kartläggningar
 • samverkan, kommunens ljudmiljögrupp

Lämna dina synpunkter

Läs mer om åtgärdsprogrammet om buller och lämna synpunkter

Sista dag att lämna synpunkter är söndag 23 september 2018.

Kontakt

Annika Söderlund
chef, miljöskydd
090-16 16 87

Miljö- och hälsoskydd
mhn@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.