Startsida Umeå kommun

Vad är Den koldioxidsnåla platsen?

Projektet är en del av Umeås klimatarbete och ett samarbete mellan Umeå kommun och Umeå universitet.

Genom att testa och utvärdera olika sätt att främja klimatsvarta val i vardagen utvecklar vi nya verktyg för klimatarbetet i kommunen. Projektet ska även ta reda på hur Umeåbornas klimatpåverkan ser ut och visualsera det. I projektet arrangerar vi också verkstäder och konferenser som skapar förutsättningar för utbyte av erfarenheter i klimatarbetet. 

Korta fakta om projektet

Projekttid: 2016-2019

Budget: 24 miljoner

Finansiärer:

 • Europeiska regionala utvecklingsfonden
 • Umeå kommun
 • Umeå universitet
 • Region Västerbotten
 • Upab
 • Umeå energi

Projektet har samarbetsöverenskommelser med 

 • Energikontor Norr
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Visit Umeå
 • Kompetensspridning i Umeå AB
 • Bostaden

Vi som jobbar i projektet

 • Anna Gemzell, projektledare
 • Jennie Vennberg, kommunikatör
 • Philip Näslund, projektsamordnare Hållbar konsumtion
 • John Bylund, trafikplanerare, projektsamordnare Hållbara resor
 • Ida Lundström, trafikplanerare, projektsamordnare Hållbara resor
 • Ebba Sundström, samhällsplanerare, projektsamordnare Beslutstödsplattform
 • Johan Sandström, energi- och klimatstrateg, projektsamordnare Energi 
 • Katrin H. Sten, Sliperiet, Umeå universitet, projektsamordnare Kompetensplattform
 • Linda Calmarsson, hållbarhetskoordinator, UPAB 
Kontakt

Anna Gemzell
projektledare
090-16 16 96
anna.gemzell@umea.se

Katrin Holmqvist-Sten
koordinator
Sliperiet, Umeå universitet
katrin.holmqvist-sten@umu.se

Jennie Vennberg
kommunikatör
090-16 66 72
jennie.vennberg@umea.se

Europeiska unionens Europeiska regionala utvecklingsfonden, EU:s regionalfond

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.