Startsida Umeå kommun
Kontakt

Umeå kommuninformation
090-16 10 10

Saknar du någon länk till mer information på den här sidan? Kontakta:

Kommunikationsenheten
kommunikation@umea.se

Mer information

Vad är på gång i kommunen?
(aktivitetskalender)

Vad händer på sommarlovet?
(www.umea.se/handerpalovet)

Sidan har granskats 2018-07-12

Sidans kortadress: www.umea.se/sommarinformation

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.