Startsida Umeå kommun

Felanmälan och synpunkter

Behöver du göra en felanmälan till kommunen?
Här hittar du information om vart du ska vända dig beroende på vilket fel du vill anmäla.

El, fjärrvärme och Umenet (Umeå Energi AB)

Anmäl fel till Umeå Energi (www.umeaenergi.se)

På Umeå energis webbplats hittar du också aktuell driftinformation. Innan du felanmäler strömavbrott, kontrollera gärna om grannarna också har avbrott och att dina säkringar är hela.

Fastigheter

Anmäl fel på kommunens fastigheter via telefon 090-16 23 42 (dygnet runt).

Utemiljöer

Gator, gång- och cykelvägar, parker, lekplatser skog och natur, belysning på gator, U-bike, idrottsanläggningar och motionsspår

Anmäl fel, lämna synpunkter och ge förslag via webbformulär

Om du fyller i dina kontaktuppgifter (mejl) får du automatisk ett besked när ditt ärende är färdigbehandlat. Skickar du även med övriga kontaktuppgifter blir det lättare för oss att nå dig om vi behöver kompletterande uppgifter.

Anmäl fel via kommunappen

Trafikljus

Anmäl fel på trafikljus: 090-16 53 80.

Vatten och avlopp, avfall och återvinning (Vakin)

Anmäl fel till Vakin

Sidan har granskats 2018-11-13

Sidans kortadress: www.umea.se/felanmalan

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.