Startsida Umeå kommun

Överförmyndarenheten i Umeåregionen

Överförmyndarenheten i Umeåregionen (ÖFUR) är administrativ, beredande och verkställande organisation för överförmyndare i Umeå, Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Vindelns, Vännäs och Örnsköldsviks kommun. Enheten har kontor i Umeå och Örnsköldsvik.

Överförmyndarenheten granskar förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet med ledning av de förteckningar, årsräkningar, sluträkningar och andra handlingar och uppgifter som har lämnats in. Enheten ansvarar för rekrytering och utbildning av gode män och förvaltare och ger information och rådgivning inom överförmyndarnas verksamhetsområde.

Överförmyndarenhetens uppgifter är att

  • utföra samtliga uppdrag från överförmyndarnämnden i Umeåregionen
  • utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare
  • bereda ärenden som inte kan delegeras
  • granska och förvara akter enligt dokumenthanteringsplan
  • rekrytera och utbilda gode män, förvaltare och förmyndare.
Kontakt

Överförmyndarenheten
i Umeåregionen
Umeå kommun
901 84 Umeå

090-16 61 00 (kundtjänst)
overformyndarenheten@umea.se

Telefontider

Måndag, tisdag, torsdag, fredag
09.00–11.30
Onsdag ingen telefontid

Besöksadress

Götgatan 3, 2 trappor

Öppettider

Måndag–onsdag, 13.30–14.30
torsdag–fredag, 10.00–11.30

Under öppettid kan du hämta och lämna handlingar. Besök bokas i förväg via telefon eller mejl. 

Åsa Pålsson Stråe, chef, överförmyndarenheten

Åsa Pålsson Stråe
chef, överförmyndarenheten

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2019-12-27

Sidans kortadress: www.umea.se/overformyndarenheten