Startsida Umeå kommun

Viva arbetsmarknad, våra avdelningar

Viva arbetsmarknad arbetar i nära samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialtjänsten, Västerbottens läns landsting och den kommunala vuxenutbildningen, för att på bästa sätt ge alla deltagare goda förutsättningar för att nå egen försörjning. Deltagare som står långt från arbetsmarknaden prioriteras.

Enheten samordnar och genomför arbetsträning, praktik, rehabilitering, yrkesutbildning, eller annan anpassad insats som kan erbjudas på någon av enhetens cirka 20 yrkesinriktade avdelningar. Oavsett vilka individuella förutsättningar som deltagaren har, så utformas en insats i samråd där planering, samordning, uppföljning och utvärdering är förutsättningar för att kunna nå uppsatta mål.

Verksamheten bedriver ett strategiskt miljöarbete där råvaror och energi tas till vara på ett så effektivt sätt som möjligt. Återbruk, återanvändning, minimal deponi och ett effektivt energinyttjande är ledord som genomsyrar hela verksamheten.

Kontakt

Viva arbetsmarknad
Tegelbruksvägen 7
90742 Umeå

090-16 49 00
090-71 94 80 (fax)

Göran Lindström
enhetschef
Arenor internt
goran.lindstrom@umea.se

Länk
Mer information