Startsida Umeå kommun
Café bistro

Café Bistro

Vår caféverksamhet finns på Dragonskolan och Tegelbruks­vägen.

En praktikplats här innebär erfarenhet av caféarbete med allt från beredning av smörgåsar, kassatjänst, varumottagning och produktexponering m.m.

Utbildning i kassahantering, service och kundbemötande. Även utbildning i livsmedelshygien och miljöutbildning ingår.

Praktiktiden anpassas efter varje persons individuella förutsättningar och behov. Intyg ges efter avslutat period.

Kontakt

Arbetsledare (vakant)