Startsida Umeå kommun

Snickeri

Mycket av det vi gör handlar om återbruk av trä. På snickeriet renoverar vi många av de möbler som säljs i butiken. Med kreativitet och kunskap kan vi även förvandla ett vanligt kontorsbord till ett förträffligt ljusbord för en förskola eller kanske en kompostbehållare. Andra produkter som produceras till för­skolorna är lekutrustning, skyltar, piedestaler, teaterscener osv.

Hos oss får man en inblick hur maskiner fungerar och används. Läsa ritningar och förstå förebilder. Arbetet sker både i grupp och självständigt arbete. Del­tagarna får också delta i en miljöutbildning.

Vi nytillverkar träprodukter efter ritning, skiss, mall eller en förebild. Till exem­pel dockspisar, målarstafflin, bänkar och bord.

Vi gör även ytbehandling som betsning, lasering, inoljning, målning m.m.

Kontaktperson

Yngve Stefansson, arbetsledare
070-573 00 38
yngve.stefansson@umea.se