Startsida Umeå kommun

Möten och protokoll


Här är datum för alla sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Vi länkar till mötesprotokoll kan du läsa om vad politikerna har bestämt. Handlingar till möten publiceras publikt för kommunfullmäktige och för övriga nämnder och utskott riktat till medier.

Protokoll


Mötesdatum 2018

Kommunfullmäktige

Måndagar, klockan 09.00

29 januari
26 februari
26 mars
23 april
28 maj
18 juni
27 augusti
24 september
29 oktober
26 november
17 december

Kommunstyrelsen

Tisdagar, klockan 15.00

16 januari
13 februari
13 mars
10 april
15 maj
5 juni
14 augusti
11 september
16 oktober
13 november
4 december

Kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott

Torsdagar, klockan 09.00

1 februari
1 mars
11 april (onsdag)
3 maj
7 juni
6 september
4 oktober
1 november
13 december

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Tisdagar, klockan 13.15

9, 23 januari
6, 20 februari
6, 20 mars
3, 17 april
7 (måndag), 22, 29 maj
5, 12, 19 juni
7, 21 augusti
4, 18 september
9, 16, 23 oktober
6, 27 november
11, 18 december

Kommunstyrelsens
näringslivs- och planeringsutskott

Tisdagar, klockan klockan 09.00

9 januari
6, 20 februari
6, 20 mars
3, 17 april
7 (måndag), 22 maj
12 juni
7, 21 augusti
4, 18 september
9, 23 oktober
6, 20 november
11 december

Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott, företagsbesök

Onsdagar, klockan 09.00

31 januari
28 februari
21 mars
11 april
16 maj
20 juni
15 augusti
12 september
10 oktober
28 november
19 december

Kommunstyrelsens personalutskott

Tisdagar, klockan 09.00

30 januari
27 februari
27 mars
24 april
29 maj
19 juni
28 augusti
25 september
30 oktober
21 november (onsdag)
18 december

Byggnadsnämnden

Onsdagar, klockan 09.00

24 januari
14 februari
14 mars
18 april
24 maj
13, 14 (torsdag) juni
22 augusti
19 september
17 oktober
14 november
12 december

Fritidsnämnden

Onsdagar, klockan 13.15

31 januari
28 februari
21 mars
25 april
30 maj
24 augusti (fredag)
12 september
17 oktober
21 november
19 december

För- och grundskolenämnden

Torsdagar, klockan 09.00

25 januari
22 februari
22 mars
19 april
31 maj
21 juni
28 september (fredag)
25 oktober
29 november
20 december

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Onsdagar, klockan 09.00

24 januari
21 februari
21 mars
25 april
30 maj
20 juni
26 september
24 oktober
28 november
19 december

Individ- och familjenämnden

Onsdagar, klockan 08.30

24 januari
21 februari
21 mars
25 april
23 maj
20 juni
29 augusti
26 september
24 oktober
21 november
19 december

Kulturnämnden

Onsdagar, klockan 13.15

24 januari
21 februari
14 mars
18 april
23 maj
29 augusti
19 september
24 oktober
28 november
12 december

För utskrift

Mötesdagar 2018
(dubbelsidig, liten storlek, pdf)

Mötesdagar 2018
(dubbelsidig, två storlekar, pdf)

Mötesdagar 2018
(enkelsidig, pdf)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Torsdagar, klockan 13.00

25 januari
22 februari
22 mars
19 april
17 maj
14 juni
23 augusti
20 september
18 oktober
15 november
13 december

Tekniska nämnden

Torsdagar, klockan 10.00

25 januari
22 februari
22 mars
26 april
24 maj
11 juni (måndag)
23 augusti
20 september
25 oktober
22 november
13 december

Umeå kommunföretag AB

Måndagar, klockan 13.15

5 februari
12 mars
14 maj
11 juni
20 augusti
15 oktober
12 november
10 december

Valnämnden

Onsdagar

28 mars klockan 08.30
12 september klockan 08.15

Äldrenämnden

Torsdagar, klockan 08.30

25 januari
22 februari
22 mars
26 april
31 maj
30 augusti
27 september
25 oktober
22 november
20 december

Överförmyndarnämnden

Onsdagar, klockan 13.00

31 januari
21 mars
18 april
16 maj
13 juni
29 augusti
26 september
24 oktober
21 november
12 december

Sidan har granskats 2018-06-07

Sidans kortadress: www.umea.se/protokoll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.