Startsida Umeå kommun

Kommunen svarar

Här bemöter kommunen insändare, debatt, frågor och inlägg som kommer till oss på andra sätt, till exempel via medier, sociala medier eller andra kanaler.

Här ger vi kommunens bild i en fråga, förklarar, förtydligar och erbjuder rättvisande fakta om det förekommer missuppfattningar.


Mer information

För kontakt i sakfråga, kontakta respektive ansvarig, se svar.

I övrigt, kontakta:

Claes Björnberg presskommunikatör
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se

Sidan har granskats 2019-02-07

Sidans kortadress: www.umea.se/kommunensvarar

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.