Startsida Umeå kommun

Kontakta kommunen

Har du frågor till kommunen? Behöver du göra en felanmälan? Har du synpunkter eller förslag på förbättringar? Kanske vill du uppmärksamma något som är bra?

Du kan kontakta kommunen på olika sätt:

Kontakta Umeå kommuninformation

För att få snabb information om kommunens service och tjänster, guidning på webbplatsen eller hjälp med blanketter, ring Umeå kommuninformation:
090-16 10 10.

Sommartid (1 juni–31 augusti) klockan 08.00–16.30
Vintertid (1 september–31 maj), klockan 08.00–17.00

Ring via växeln

Söker du en särskild person eller en verksamhet utan att veta direktnumret, ring till kommunens växel, 090-16 10 00.

Sommartid (1 juni–31 augusti) klockan 08.00–16.30
Vintertid (1 september–31 maj), klockan 08.00–17.00

Gör felanmälan

Behöver du göra en felanmälan till kommunen? Det kan handla om gator, gång- och cykelvägar, trafikljus, parker, lekplatser, fastigheter, idrottsanläggningar och motionsspår, men även belysning, el, fjärrvärme, internet, vatten, avlopp och avfallshantering.

Läs mer på www.umea.se/felanmalan.

Tyck till via Medborgarslussen

Via medborgarslussen kan du lämna synpunkter och förslag via ett formulär utan att behöva känna till vilken person eller verksamhet som kan svara.

Skicka in synpunkter och förslag via www.umea.se/medborgarslussen.

Skicka mejl

Personliga ärenden

Skicka mejl om personliga ärenden direkt till respektive verksamhet:

För- och grundskolan, gymnasieskolan: skolkontoret@umea.se

Socialtjänsten: mottagningsenheten@umea.se

Mejl till andra verksamheter

Allmänna frågor och synpunkter

umea.kommun@umea.se 

Mejla via formulär:
Besök stadshuset

Många av kommunens verksamheter (men långt ifrån alla) finns i stadshuset på Skolgatan 31A.

Hitta till stadshuset (hitta.se)

Allmänna öppettider:

Sommartid (1 juni–31 augusti) klockan 08.00–16.30
Vintertid (1 september–31 maj), klockan 08.00–17.00

De flesta verksamheter har lunchstängt 12.00–13.00.

Karta över parkering på stadshusområdet, Umeå

Skicka fax

Skicka fax: 090-16 32 08

Mer information

Använd teletal

Behöver du hjälp i dina kontakter med kommunen?

Läs om teletal

Sidan har granskats 2018-12-12

Sidans kortadress: www.umea.se/kontakt

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.