Startsida Umeå kommun

Kultur för seniorer

Vi skapar förutsättningar för seniorer i kommunen att ta del av konst och kultur. Vi skapar förutsättningar för delaktighet, eget skapande och spännande möten.

Kultur för seniorers uppdrag är att producera och verkställa arrangemang för målgruppen seniorer, alla seniorer i kommunen, det vill säga både de som bor i egen bostad och de som finns på vård- och omsorgsboenden.

Vi arbetar med livslångt lärande, med det egna uttrycket och kulturella möten och upplevelser.

Vi initierar arrangemang i samverkan mellan aktörer för ett breddat utbud och informerar våra målgrupper om arbetet, bland annat via kommunens webbplats.

Kultur för seniorer arbetar i enlighet med Umeå kommuns kulturpolitiska program: "att bidra till ökad livskvalitet och folkhälsa genom att engagera fler föreningar och kulturutövare för att stimulera äldre att bli aktiva i kulturlivet”.

Kultur är kommunikation.
Kultur ger glädje och välbefinnande.
Kultur ger hälsa.

Nyheter

Prenumerera på nyheter

Vill du prenumerera på nyheter för seniorer? Fyll i din mejladress och klicka på OK. Som prenumerant får du ett mejl när en nyhet publiceras.

Madelene Edlund & Maria Westerlund

Madelene Edlund & Maria Westerlund

Kontakt

Madelene Edlund
kulturkonsulent
090-16 34 39
mejl

Maria Westerlund
kulturkonsulent
090-16 34 12
mejl

Sidan har granskats 2017-12-15

Sidans kortadress: www.umea.se/senior

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.