Startsida Umeå kommun
Bild på rådhusparken

Färdtjänst

Färdtjänst är en anpassad form av kollektivtrafik som finns till för dig som har särskilda behov och inte klarar att resa med våra bussar och tåg. Precis som i den övriga kollektivtrafiken reser du tillsammans med andra men resorna sker i personbil eller fordon med rullstolsplats. Precis som i den övriga kollektivtrafiken kan resan ta längre tid än om du reser med eget fordon.

Du måste ha ett tillstånd för att få åka med färdtjänst och det söker du hos kommunen. För att bli beviljad tillståndet ska du ha allvarliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer. Din funktionsvariation ska vara varaktig minst tre månader. Du måste vara folkbokförd i Umeå kommun.

Läs mer om ansökan om färdtjänst.

 

Ny avgift för resa i färdtjänstfordon från 1 februari 2019

Avgift för resa i färdtjänstfordon följer länets kollektivtrafiktaxa med 50 procents tillägg. Länets kollektivtrafiktaxa har höjts. Därför höjs egenavgiften för färdtjänstresa från 1 februari 2019. Lägsta egenavgift höjs från 39 kr till 41 kr. Läs mer om avgifter i prislistan.

 

Avgiften för resor inom högkostnadsskydd ändras för vissa resenärer. Kostnaden höjs för den som reser utanför Ultra-bussarnas trafikområde. Det beror på att länets kollektivtrafiktaxa har höjts. Månadskostnaden för den som reser inom Ultras trafikområde (stadsbussarna) berörs inte av höjningen.

 

Kontakt

Färdtjänst
090-16 10 14
fardtjansten@umea.se

Telia texttelefon: 901 60

Telefontid

Måndag–torsdag, 10.00- 11.00

Fredagar är telefonen stängd

Övrig tid kontakta Umeå kommuns växel 090-16 10 00.

Postadress

Tillstånd färdtjänst, parkering för rörelsehindrad 
901 84 Umeå

Besöksadress

Stadshuset, Skolgatan 31 A

Vill du göra ett personligt besök? Boka tid i förväg.

Mer information

Läs kvalitetsdeklaration för färdtjänst och parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Nyhetsbrev

I nyhetsbrevet kan du läsa aktuell information och de senaste nyheterna från färdtjänsten.

Nyhetsbrev

Sidan har granskats 2019-01-14

Sidans kortadress: www.umea.se/fardtjanst

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.