Startsida Umeå kommun
Radhusområde

Kontroll av brandskydd i radhus

Vi vill ta reda på hur brandskyddet på Umeås radhusvindar faktiskt ser ut, så att du och dina grannar kan känna er trygga. Därför började vi i juli 2016 att kontrollera det byggnadstekniska brandskyddet på radhusvindar i Umeå kommun. Syftet är att förhindra och begränsa konsekvenserna av brandspridning mellan radhus i Umeå kommun. Genom att identifiera radhuslängor som är byggda med brister i tak- och vindskonstruktioner kan vi planera för hur vi ska agera i varje enskilt radhusområde om det skulle börja brinna. Då har vi bättre möjligheter att begränsa konsekvenserna. Där det finns allvarliga brister i brandskyddet förelägger vi fastighetsägaren att åtgärda det.

Hur går det till?

Medarbetare från Brandförsvar och säkerhet besöker ett antal fastigheter inom ett radhusområde och behöver då tillgång till vinden. De fastighetsägare som berörs kommer att få information om besöken innan de genomförs. Du känner igen oss genom att vi använder brandförsvarets uniform och har röda tjänstebilar uppmärkta med vår logotyp.

Vid platsbesöket kommer vi att titta på utformningen av vinden. Intressanta detaljer för oss är om vinden är gemensam eller sektionerad och hur sektioneringen i så fall är utförd. Vi kommer även att ta reda på hur yttertak och vindsbjälklag är utförda samt hur luftningen av vinden är utformad.

Omfattande egendomsskador vid brand

Att en brand snabbt kan sprida sig upp till vinden och leda till omfattande egendomsskador är ett vanligt och välkänt problem i samband med bränder i radhus. Både Boverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tidigare uppmärksammat detta och uppmanat kommuner, byggare och boende att kontrollera och åtgärda problemet. Det vanliga är att branden tar sig upp på vinden via takfoten. Sedan kan den sprida sig ned till övriga bostäder. Det finns flera orsaker till varför branden kan spridas på det sättet.

Läs mer om vanliga brister och hur du åtgärdar dem

Mer information

Projektet beräknas pågå 2016–2018. Själva kontrollerna genomförs sommartid. Vi kommer inte kunna ge besked om statusen på brandskyddet direkt på plats. Sammanställning av insamlade uppgifter sker löpande och återkoppling sker skriftligen till samtliga fastighetsägare. Tyvärr är handläggningstiden flera månader på grund av det stora antalet radhus.

Det här gör vi nu, håll dig uppdaterad om projektet

Läs vanliga frågor och svar om projektet och brandskydd i radhus

Kontakt

Marcus Forsvall
brandingenjör
Brandförsvar och säkerhet
Umeå kommun
090-16 22 34
marcus.forsvall@umea.se

Christer Björkman
chef olycksförebyggande enheten
Brandförsvar och säkerhet
Umeå kommun
090-16 22 17
christer.bjorkman@umea.se

Förebyggande enheten
Brandförsvar och säkerhet
090-16 22 02

Prenumerera

För att prenumerera på aktuell information om projektet, bocka för rutan, fyll i din mejladress och klicka "Prenumerera". Avsluta din prenumeration genom att klicka på "Förändra prenumerationer".

Prenumerera på utskick
Tillgängliga prenumerationer
 
 

Förändra prenumerationer

Sidan har granskats 2018-07-09

Sidans kortadress: www.umea.se/brandskyddradhus

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.