Startsida Umeå kommun

Sociala medier

 

Du kan följa Umeå kommun och prata med oss i olika sociala medier.
Här listas kanaler/konton som vi använder: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Flickr, Linkedin, Bambuser och Bloggar.

Vi hanterar inte ärenden som rör enskilda individer i sociala medier.
Sådana inlägg tas bort, liksom inlägg och kommentarer som är olämpliga eller kränkande.

Om du vill göra en felanmälan, använd istället formulär eller app.
Då skickas ärendet till rätt avdelning direkt.

Kontakt

Har du frågor om Umeå kommuns sociala mediekanaler, kontakta kommunikationsfunktionen.

Facebook

Kanal

Information

Kontaktpersoner

Umeå kommun

Umeå kommuns officiella Facebook-sida

Håkan Göransson

Aktrisen vård- och omsorgsboende

Information till närstående

Birgit Edström

Anhörigstöd

Tips och råd för dig som vårdar en anhörig

Riitta Päivärinta

Athena fritidsgård


Jan Samuelsson

Backens familjecentral

Information om aktiviteter, riktat till besökare

Bengt Åström

Berghems vård- och omsorgsboende

Information till närstående

Jennifer Karlsson

Bokbussen

Filial till Umeå stadsbibliotek

Astrid Jonsson

Bruksbackens vård- och omsorgsboende

Information till närstående

Barbro Alatalo Johansson

DemensteametDragonens vård- och omsorgsboende

Information till närstående

Annelie Nordin

Dragonskolan

 

Erik Forsell

Energi- och klimatrådgivningen

Miljö- och hälsoskydds facebookgrupp för klimat- och energirådgivning

Johan Sandström

Eriksdals vård- och omsorgsboende

Information till närstående

Tina Lundvik

Ersboda vård- och omsorgsboende

Information till närstående

Jessica Strömqvist

Familjehemscentrum

Information till familjehem samt intresserade av att bli familjehem

Åsa Marklund

Familjepeppen

Föräldrastöd i samverkan i Umeåregionen

Anna-Lena Püschel

Forslundagymnasiet


Siv Andersson

Fridhemsgymnasiet


Maria Hedberg

Fritid för alla Umeå

Om projektet Fritid för alla

Donald Forssten

Fritidsspanare på HagaFältgruppen, SocialtjänstenFöreningsbyrån

Om föreningsbyråns tjänster

Stefan Hildingsson

Grubbebiblioteket

Bibliotek på intraprenad under kulturnämnden

Jenny Berggren

Hagaborg - Haga vård- och omsorgsboende

Information till närstående

Ingrid Elmnert

Hamnmagasinet, Ungdomens hus


Henrik Mikaelsson

Hartvigsgården


Jan Samuelsson

Hemgårdens äldrecenter

Information till närstående

Susanna Stenlund
Ulla Åkerström
Sara Bergfors
Melissa Jamalde

Hikikomori UmeåHolmsund/Obbola familjecentralHolmsunds bibliotek

Holmsundsbibliotekets verksamhet och tjänster

Hanna Widman

Holmsunds vård- och omsorgsboende

Information till närstående

Kåre Thellbro
Linda Alm Holmgren

Hörnefors bibliotekHörnefors centralskolaHörnefors ungdomsgårdKedjans aktivitetscentrumKulturcentrum för barn och unga i UmeåKvinnohistoriskt museum

 


MariehemsbiblioteketMariehemsgården Fritid Unga


Anders Burwall

Marielunds vård- och omsorgsboende

Information till närstående

Lisette Hellgren
Erica Nilsson

Midgårdsskolan


Therése Swärd

Minabibliotek.se

Umeåregionens bibliotekssamarbete

Anna Östman
Anna Sahlén

NavetPersonlig assistans

Information om verksamheten samt relevanta nyheter inom assistans­området.

Sara Rosberg

Program i VävenPrästsjögården vård- och omsorgsboende

Information till närstående

Helen Mosten

Regnbågsbiblioteket - The Rainbow Library


Christer Edeholt
Maria Lindgren

ReturbutikenSamisk seniorträffpunkt

Information om träffpunkten

Camilla Törnroos

Sfi-skolanSjöbacka vård- och omsorgsboende

Information till närstående

Susanne Sparby

Sjöfrugården Tomtebo


Anders Burwall

Sjöjungfruns vård- och omsorgsboende

Information till närstående

Jeanette Sandström

Skräddaren vård- och omsorgsboende

Information till närstående

Annika Björkman
Camilla Forsmark

Solbackens vård- och omsorgsboendeSolgårdens vård- och omsorgsboende

Information till närstående

Anneli Taflin
Kristina Jonsson

StorsjöhallenSävar fritidsgårdSävar simhallTegs centralskolaTegs fritidsgårdTegs äldrecenter

Information till närstående

Åsa Pålsson Stråe
Mona Bosson

TegsbiblioteketTomtebo vård- och omsorgsboende

Information till närstående

Susanne Vennberg Jakobsson

Tomtebogårds forskola och skolaTre trapporTräffpunkten TavelsjöUbmeje

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Peter Steggo

Umea.se/ung

 


Umebrå

Umeå kommuns brotts- och drogförebyggande råd

Anna-Lena Püschel

Umedalens bibliotekUmelagunUmeå 2014

Kulturhuvudstadssatsningens
Facebook-sida, används inte längre

Robert Rösth

Umeå stadsbibliotek

 

Anette Lindström
Maud Sandström
Maria Forssén
Sara Johansson
Christer Edeholt

Ungdomstorget Umeå


Veronica Johansson

VallabadetVisit Umeå

Visit Umeå är turistcenter och informerar om evenemang och besöksmål i Umeåregionen.

Kristina Thelin

Tinna Sandström
Erja Back
Hanna Sondell

Viva komvuxViva vägledning

Studie- och yrkesvägledning för vuxna


Ålidhems fritidsgård

 


Ålidhems kultur- och resurscentrumÄppelhyllanÖppen förskola Ersboda 

Twitter

Kanal

Information

Kontaktpersoner

Umeå kommun

Umeå kommuns officiella twitter-flöde

Håkan Göransson

Dragonskolan

Allanropet

Erik Forsell

Forslundagymnasiet

 

Siv Andersson

Minabibliotek.se

Umeåregionens bibliotek delar med sig av två boktips varje vecka.

Anna Östman
Anna Sahlén

Naturskolan

 

Hans Lindborg

Umeå 2014

Kulturhuvudstadssatsningens
Twitter-flöde, används inte längre

Robert Rösth

Visit Umeå

Visit Umeå är turistcenter och informerar om evenemang och besöksmål i Umeåregionen.

Gabriella Hed Vall

 

Instagram

Youtube

Kanal

Information

Kontaktpersoner

Umeå kommun

Kommunens officiella Youtube-kanal, används bland annat för att direktsända kommunfullmäktiges sammanträden

Ulrika Björn

Aros

Sysselsättning inom socialpsykiatrin


Be Green UmeåForslundagymnasiet

 

Siv Andersson

För- och grundskolanIdéanKultur för seniorerMinabibliotek

Umeåregionens bibliotekssamarbete

Anna Östman
Anna Sahlén

Naturskolan

 

Hans Lindborg

SlashUng


Gerda Berglund

UmelagunUmeå gymnasieskola


Andreas Moberg

Umeå2014

Kulturhuvudstadssatsningens Youtube-kanal, används inte längre, sista filmklippet publicerades i oktober 2015

Robert Rösth

 

Flickr

Kanal

Information

Kontaktperson

Umeå kommun

Umeå kommuns officiella Flickr-kanal

Ulrika Björn

Forslundagymnasiet

 

Siv Andersson

Minabibliotek.se

 

Anna Östman
Anna Sahlén

Umeaung

 

Gerda Berglund

Umeå2014

Kulturhuvudstadssatsningens Flickr, används inte längre

Robert Rösth

 

Linkedin

Kanal

Information

Kontaktperson

Umeå kommun 

Bambuser

Kanal

Information

Kontaktperson

Umeå kommun

I denna kanal sändes tidigare kommunfullmäktiges sammanträden

Jan Bergman

Umeå 2014

Kulturhuvudstadssatsningens Bambuser-kanal, används inte längre, sände bland annat från Glashuset på Rådhustorget

Robert Rösth

 

Bloggar

Kanal

Information

Kontaktperson

Bygget av Hedlunda förskola


Gun Stolt

Fridhemsgymnasiet

Vårt röda rum

Maria Hedberg

Fridhemsgymnasiet, restaurangen

Fridhemsgymnasiets restaurang

Maria Hedberg

För- och grundskolan

Elevhälsan, alternativa verktyg

Annika A Davidsson

För- och grundskolan

Elevhälsan, lp, unikation, läs och skrivutveckling


Kvinnohistoriskt museumSkapande skola om musikUmeå 2014

Stafettblogg 2006–2009 inför kulturhuvudstadssatsningen, används inte längre

Robert Rösth

Umeå fritid applikationer

Om applikationer och system


 

Sidan har granskats 2017-11-23

Sidans kortadress: www.umea.se/socialamedier

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.