Startsida Umeå kommun
Infrastruktur

Trafik och infrastruktur

Här kan du se hur du färdas hit och härifrån med buss, flyg, båt eller tåg. Du kan också läsa om hur renhållning och snöröjning säkrar Umeås gator och välutbyggda gång- och cykelvägar. Du kan också läsa om hur du söker tillstånd för att hyra allmänna platser.

Nyheter

RSS-flöde

Sidan har granskats 2019-02-21

Sidans kortadress: www.umea.se/trafik

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.