Startsida Umeå kommun
Fötter och ben på promenad

Fotgängarprogram

Att gå till fots kräver liten yta, ger friskare befolkning och mindre miljöpåverkan från trafiken. Umeå kommun har tagit fram ett förslag till fotgängarprogram som visar hur vi ska fortsätta öka andelen resor till fots och förbättra för Umeås fotgängare.

Läs fotgängarprogrammet (pdf, 7 MB)

Samråd avslutat

Fotgängarprogrammet var på samråd fram 17 december 2018. Då kunde du och andra invånare lämna synpunkter på programmet. 

Felanmäl fel och brister

Har du synpunkter som gäller trasiga gatlyktor, nedfallna träd eller annat fel längs gångvägar? Gör felanmälan via www.umea.se/felanmalan.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.
Kontakt

Ida Lundström
trafikplanerare
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 53 54
ida.m.lundstrom@umea.se

Eva Maaherra Lövheim
trafikplanerare
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 53 40
eva.lovheim@umea.se

Mer information
Fotgängarprogram, framsida

Fotgängarprogram (pdf, 7 MB)

Sidan har granskats 2019-01-03

Sidans kortadress: www.umea.se/fotgangare

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.