Startsida Umeå kommun
Fötter och ben på promenad

Tyck till om fotgängarprogram

Att gå till fots kräver liten yta, ger friskare befolkning och mindre miljöpåverkan från trafiken. Umeå kommun har tagit fram ett förslag till fotgängarprogram som visar hur vi ska fortsätta öka andelen resor till fots och förbättra för Umeås fotgängare.

Läs fotgängarprogrammet (pdf, 7 MB)

Lämna synpunkter

Fotgängarprogrammet är nu på samråd, vilket betyder att du kan lämna synpunkter på förslaget. Lämna synpunkter senast 17 december i formuläret eller skicka ett brev till:

Umeå kommun
Gator och parker
901 84 Umeå

Märk brevet ”Samråd fotgängarprogram”.

Du kan lämna synpunkter anonymt utan att lämna kontaktuppgifter.

Använd felanmälan för tips om fel och brister

Formuläret på denna sida är bara för synpunkter på fotgängarprogrammet. Handlar dina synpunkter om trasiga gatlyktor, nedfallna träd eller annat fel längs gångvägar? Gör istället felanmälan via www.umea.se/felanmalan.
Då hanteras ärendet snabbare.


Kontakt

Ida Lundström
trafikplanerare
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 53 54
ida.m.lundstrom@umea.se

Eva Maaherra Lövheim
trafikplanerare
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 53 40
eva.lovheim@umea.se

Mer information
Fotgängarprogram, framsida

Fotgängarprogram (pdf, 7 MB)

Sidan har granskats 2018-11-08

Sidans kortadress: www.umea.se/fotgangare

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.