Startsida Umeå kommun

Ansök eller säg upp plats

Nya köregler från 1 augusti 2018

Alla barn som redan står i kö till förskola behåller sitt nuvarande ködatum. Om du står i kö och har ett ködatum före 1 april 2018 behöver du INTE göra några ändringar om du inte själv önskar det. Information skickas ut till alla som berörs av förändringarna.

Övergångsregler för er som redan står i kö (pdf)

Ansök om plats

 • Ansök tidigast sex månader och senast fyra månader före det datum du vill att barnet ska börja.
 • Ditt barn kan tidigast börja förskola vid ett års ålder.
 • Om ett barn har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna underteckna ansökan.
 • Det datum som ansökan kommer in till Umeå kommun blir barnets ködatum.

Välj datum när barnet ska börja

I ansökan ska du ange vilket datum du vill att barnet ska börja.

Du kan inte välja ett datum som infaller under vecka 28–31 när förskolorna har samordnad sommarverksamhet. Du kan heller inte välja datum som infaller under skolans jullov eller andra dagar när förskoleverksamheten inte är öppen. När barnet börjar i förskoleverksamheten ska vårdnadshavarna avsätta fjorton dagar till inskolning, inskolningen måste vara genomförd innan den samordnade sommarverksamheten eller jullovet infaller och ska inte heller direkt följas av en längre ledighet.

Önska förskola

Du måste önska minst en och max fem förskolor och/eller pedagogisk omsorg.

Det finns ingen garanti för att ditt barn blir placerad på en av de önskade förskolorna. Om möjligt tas hänsyn till önskemål om förskola vid beslut om plats. I annat fall fördelas platserna så att samtliga barn erbjuds plats så nära hemmet som möjligt.

Fram tills dess att man fått erbjudande om plats, kan man när som helst ändra sina önskemål.

På väg att flytta till Umeå

Bor man utanför kommunen och tänker flytta till Umeå kan man ansöka om plats i förskola för sitt barn på samma sätt som de som redan bor i Umeå, men man får inget erbjudande om plats förrän man vet var man ska bo. När man vet var man kommer bo måste man själv komplettera sin ansökan med en kopia på hyres-/köpekontrakt eller annat dokument som styrker att man är på väg att flytta till Umeå. Senast den dag barnet börjar i förskoleverksamheten ska barnet vara folkbokförd på den nya adressen.

Besked om plats

 • När ditt önskade placeringsdatum närmar sig sammanställs de lediga platser som då finns i Umeås kommunala förskolor.
 • Platserna fördelas sedan bland de barn som önskar plats vid denna tidpunkt. I fördelningen tar vi hänsyn till specifika önskemål om det är möjligt.
 • Vid nyplacering är du garanterad en plats om din ansökan skickats fyra månader i förväg.
 • Umeå kommun eftersträvar att besked ska skickas ut två månader i förväg.
 • Beskedet skickas ut till dig via e-post, SMS eller brev.

Byte av förskola

Vid byte av förskola har du inte längre någon rätt till plats inom fyra månader.

Byten mellan två kommunala förskolor inom samma bostadsområde prioriteras endast inför placering i augusti/september. Det är i första hand barngruppernas sammansättning som styr om ett byte kan genomföras. I andra hand är det ditt ködatum som styr när du kan få möjlighet att byta förskola.

Tacka ja eller nej till erbjuden förskoleplats

 • När du har fått besked om plats ska du svara inom angiven tid.
 • Samtliga vårdnadshavare måste underteckna beskedet.
 • Om du tackar nej till en plats som är ett av dina önskemål stryks du ur kön
 • Om du tackar nej till en plats son inte är ett av dina önskemål står du kvar i kö tills du får något av dessa, men du har inte längre någon rätt till plats inom fyra månader, garantitiden.
 • Om du inte svarar inom angiven tid stryks du i kön.
 • Om du fått plats på en förskola som inte är ett av dina önskemål kan du stå kvar i kö till dina önskade förskolor med samma ködatum som tidigare, men du har inte längre någon rätt till plats inom fyra månader. Vill du ändra dina önskemål måste en helt ny anmälan göras.

Börja i förskolan

Har du tackat ja till en plats ska barnet börja den dag du fått plats och därefter nyttja platsen.

Du som vårdnadshavare ska avsätta två veckor för inskolning, från den dag barnet börjar, innan du kan börja arbeta eller studera. Du ska själv kontakta förskolan för att komma överens om inskolningstider.

Du som vårdnadshavare är också skyldig att lämna in skriftliga uppgifter om arbetstider, studier, restid och inkomst. Uppgifterna ska lämnas när barnet börjar i förskolan eller när det efterfrågas. Du är också skyldig att meddela förskolan om eventuella förändringar.

Du som vårdnadshavare är skyldig att följa de regler som gäller för rätt till förskola och för att ta del av den information förskolan skickar ut. Du ska också medverka i de utvecklingssamtal förskolan erbjuder om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Säg upp plats

Uppsägningstiden är två månader och räknas från och med den dag du säger upp platsen. Avgift tas ut under uppsägningstiden.

Den nuvarande barnomsorgsplaceringen för 6-åringar som ska börja förskoleklass gäller till och med sista vardag innan sommarstängning.

Lovdagar och läsårstider

Ska placeringen upphöra tidigare är uppsägningstiden två månader.

Säg upp plats enkelt med e-legitimation under "E-tjänst Förskola Fritids". Om du inte har e-legitimation kan du fylla i och skriva ut ett webbformulär som skickas in till placeringsassistent i ditt område. Vill du ha formuläret hemskickat, kontakta placeringsassistent.

E-tjänst Förskola Fritids

Logga in med e-legitimation för att

 • ansöka om förskole-/fritidsplats
 • svara på platserbjudande
 • lämna inkomstuppgift
 • uppdatera kontaktuppgifter
 • säga upp förskole-/fritidsplats.

Saknar du e-legitimation?

Ansök via webbformulär Förskola fritids

Har du skyddade personuppgifter?

Kontakta Pedagogiska placeringenheten. 

Läs mer om e-legitimation

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.