Startsida Umeå kommun
Skolval, illustration

Börja förskoleklass

Från och med höstterminen 2018 är det obligatoriskt för barn som fyller 6 år under kalenderåret att gå i förskoleklass. Under perioden 2 januari - 8 februari har vårdnadshavare haft möjlighet att lämna önskemål om skolor. Vi har skickat besked om placering till vårdnadshavare via e-post eller SMS. Mer information inför skolstarten kommer senare från den skola eleven ska börja på.

Förskoleplatsen för 6-åringar som ska börja förskoleklass, avslutas den sista vardagen innan sommarstängning. Om du har anmält att ditt barn behöver förskola under sommaren, vecka 28-31, avslutas platsen på förskolan efter den perioden.

Plats på fritids

Barn mellan 6 och 12 år kan vara i fritidshem före och efter skoldagen och under lov. Anmäl ert behov av fritidshem så snart ert barn har fått skolplacering.

Anmäl behov av fritidshem

Behov av skolskjuts

Elever som har rätt till skolskjuts får resa till och från skolan i anslutning till skoldagens början och slut. Resa till och från fritidshemmet ansvarar vårdnadshavare för.

Om ert barn har rätt till skolskjuts och ska börja förskoleklass, vill vi att ni meddelar oss om och hur ofta ni behöver skolskjuts.

Meddela om barnet behöver skolskjuts

I vissa fall krävs att ni ansöker om skolskjuts, till exempel vid växelvis boende.

Information och ansökan om skolskjuts

Modersmålsundervisning

En elev har rätt till modersmålsundervisning om minst en av vårdnadshavarna har ett annat modersmål än svenska, och använder detta språk i sitt dagliga umgänge med barnet. Ansök om modersmålsundervisning senast den 30 april.

Information och ansökan om modersmålsundervisning

Om barnet inte fått plats på den skola ni önskat

Om det varit fler sökande till en skola än antalet platser har vi gjort ett urval enligt gällande urvalsprinciper. Barnet har då placerats på den skola ni önskat i andra eller tredje hand, eller på en annan skola i närheten av barnets folkbokföringsadress.

Om ni vill stå kvar med era önskemål om skola ska ni anmäla det till Pedagogiska placeringsenheten senast 10 maj. Ifall det blir en plats ledig görs ett urval mellan dem som sökt till skolan.

Om ni inte behöver platsen

Om ni ska flytta eller om ert barn av annan anledning inte behöver platsen på den skola ni fått, ber vi er att omgående kontakta Pedagogiska placeringsenheten. Då kan vi erbjuda platsen till annat barn. 

Kontakt och support

Pedagogiska placeringsenheten
ppe@umea.se

Renmarkstorget 15, Umeå
(ytterdörr låst, ring på klockan)

Besökstid:

Måndag–fredag, 10.00–12.00

Kontakta placeringsassistent på telefontid: 10.00 - 12.00

Hitta hit (Google maps)

Sidan har granskats 2018-09-04

Sidans kortadress: www.umea.se/sokaskola

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.