Startsida Umeå kommun

Lärplattformen Lärum

Inloggning för personal inom utbildning

Skola24 frånvaro

(grundskola, gymnasiet)


Inloggning för elever

Skola24 schema

(grundskola, gymnasiet)


Inloggning för vårdnadshavare

Skola24 frånvaro

(grundskola, gymnasiet)


Nyheter

Driftsinfo

2019 05 20

Just nu är det problem med inloggningen för vårdnadshavare via webbinloggningen samt tillgången till tjänster (pusselbiten) inne i Lärum. Tieto Edu-appen fungerar som vanligt, även personal- och elevinloggning fungerar som vanligt. Ärendet är felanmält.

Sidan har granskats 2019-05-20

Sidans kortadress: www.umea.se/larum