Startsida Umeå kommun

Närvaro i förskola och fritids - Tempus

Närvaro och schemaläggning för förskola och vissa fritids använder det webbaserade verktyget Tempus. Systemet hjälper vårdnadshavare och personal att registrera scheman och hantera barnens närvaro. Via Tempus Hemma har du som vårdnadshavare möjlighet att bland annat lägga schema, se och kontrollera närvaro, frånvaroanmäla m.m. Tempus används av alla förskolor och några fritidshem.

Läs mer om Tempus

Skaffa inloggning till Tempus

Inloggning Tempus


Driftsinfo

2018-06-07

Förändringar i Tempus utifrån GDPR

Frånvaroorsaker och fritextfält kommer att försvinna som alternativ vid frånvaroanmälan och schemaläggning. 

Övrig statusinformation

status.tempusinfo.se 

Kontakt

Vid frågor om Tempus, se rutiner för support- och felanmälan.

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.