Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Organisation

Alla kommuner har en politisk organisation och en förvaltningsorganisation. Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder som ansvarar för olika frågor. Kommunstyrelsen och nämnderna har egna förvaltningar. Förvaltningarna sköter det dagliga arbetet i kommunen.

Organisationsskiss Stadsledningskontor Samhällsbyggnad Bolagen Fritid Kultur Utbildning Teknik och fastighet Stöd och omsorg Äldreomsorg Umeåregionens brandförsvar Umeåregionens överförmyndarenhet Bolagen Kommunstyrelsen Miljö- och hälsoskyddsnämnden Fritidsnämnden Kulturnämnden För- och grundskolanämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Personalnämnden Tekniska nämden Individ och familjenämnden Äldrenämnden Brand- och räddningsmnämnden IT-nämnden PA-nämnden Överförmyndarnämnden

Politiska organ med förtroendevalda (gröna i skissen): Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Under det finns kommunstyrelsen och flera nämnder som ansvarar för olika verksamhetsområden.

Förvaltningar med tjänstepersoner (grå i skissen): Verksamheter med anställda levererar service, till exempel vård, skola och omsorg, till dig och alla andra invånare, genomför beslut och bedriver verksamhet som politikerna ansvarar för.

Kommunala bolag (blå i skissen): Bolagen levererar också samhällsservice inom olika områden. En del bolag ägs helt och hållet av Umeå kommun, andra är delägda och drivs i samverkan med privata aktörer eller andra myndigheter.

Sidan publicerades