Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Webb-tv från kommunfullmäktige

Du kan följa kommunfullmäktiges möten direkt via webb-tv.
Sändningen börjar klockan 09.00 varje mötesdag.

Kommunfullmäktiges möten är tills vidare digitala för att minska risken för smittspridning.
Ordförande/presidium och justerare deltar på plats, ledamöter deltar på distans.

Handlingar

Ta del av föredragningslista och handlingar: www.umea.se/kfhandlingar

Följ mötet

Se eller lyssna på sändningen på din dator eller mobil.
Webb-TV visas här på sidan och i kommunens Youtube-kanallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välkommen att följa mötet!
Buerestbåhtieme tjåhkkaniemiev tjuavvuot!
Tervetuloa seuraamaan kokousta!
Tervetuloa följäähmään mööttiä!

Aktuellt möte

Måndag 22 februari 2021, klockan 09.00
Umeå Folkets Hus/distansmöte

Vad händer på mötet?

 • Sammanträdet börjar klockan 09.00, avbrott för lunch är klockan 12.00–13.00 och mötet slutar normalt senast klockan 18.00.
 • Under den första timmen (klockan 09.00–10.00) besvaras normalt interpellationer, om inget annat står på agendan. Kvarvarande interpellationer och frågor tas upp i slutet av mötet.
 • I övrigt följer mötet ärendelistan, men av praktiska skäl kan ärenden ibland komma i annan ordning.
 • Ärendelistan är normalt helt komplett först fredag innan mötet.

Informationsärenden

 • 09.00-11.00: Information från Umeå Kommunföretag AB/kommunkoncernen
 • 11.00: Information från kommunrevisorerna

Beslutsärenden

 1. Val av justerare och fastställande av dagordning
 2. Remiss om tillstyrkan till ändringstillstånd för vindkraftsetablering Ivarsboda – Gryssjön
 3. Översyn av områdesgränser och namn samt nytt stadsdelsområde
 4. Motion 10/2019: Krafttag mot psykisk ohälsa bland unga; Lars-Arne Ivert, Birgitta Palm Ejlefall och
  Maria Nilsson (SD)
 5. Motion 21/2019: Regnbågsboenden; Björn Kjellsson och Marianne Normark (L)
 6. Motion 5/2020: Värdediskriminering inte värdigt Umeå; Ulrika Edman, Lennart Arvidsson, Åsa
  Bäckström, Gudrun Nordborg (V)
 7. Motion 11/2020: Gratis mensskydd till unga; Gudrun Nordborg (V)
 8. Motion 12/2020: Krav på språkkunskap i svenska för verksamma inom äldreomsorg och hemtjänst;
  Lars-Arne Ivert, Maria Nilsson, Birgitta Palm-Ejlefall (SD)
 9. Motion 13/2020: Upphandla delar av IT-stödet; Anders Norqvist (L)
 10. Motion 15/2020: Upphandla Städ- och verksamhetsservice; Anders Norqvist (L)
 11. Fyllnadsval: Ersättare i individ- och familjenämnden
 12. Fyllnadsval: Styrelseledamot i Upab, ersättare i för-och grundskolenämnden och ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; Elena Martinez (V)
 13. Fyllnadsval: Ledamot i kommunstyrelsen, för- och grundskolenämnden och ersättare i Umeå
  Kommunföretag AB; Ulrika Edman (V)
 14. Fyllnadsval: Nämndeman i Umeå tingsrätt; Bror Lander (V)
 15. Avsägelse: Ledamot i kulturnämnden; Robin Thörnberg (L)
 16. Avsägelse: Ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; Ulrika Edman (V)
 17. Avsägelse: Ledamot i kulturnämnden; Peder Karlsson (MP)
 18. Anmälningsärenden

Interpellationer och frågor

 1. Interpellation: Vad gör Umeå kommun för att personer med funktionsnedsättning ska få ett bättre
  hälsotillstånd? Peder Westerberg (L)
 2. Interpellation: Kommer Umeå kommunkoncern vara klimatneutral till 2025? Åsa Bäckström (V)
 3. Fråga: Vad händer med Kvinnofridslinan? Ulrika Edman (V)

Se eller lyssna i efterhand

Video- och ljudfiler för hela sammanträden publiceras i efterhand. De senaste två årens sammanträden finns här på webbplatsen, välj i menyn.

Äldre inspelningar

Äldre videoinspelningar finns på Umeå kommuns Youtubekanallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, från december 2016 och framåt. Youtube listar inte de äldsta inspelningarna automatiskt. Skriv till exempel "Umeå kommunfullmäktige december 2016" i Youtubes sökfunktion.

Ljudinspelningar från 2014 och framåt

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades