Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Projektfinansiering

Umeå kommun initierar, driver och är delaktig i en mängd projekt, allt från mindre projekt till stora byggprojekt. Vi jobbar ständigt med att vidareutveckla våra internationella kontakter och deltar i flera EU-projekt och andra externt finansierade projekt.

Har du en projektidé som kan utveckla kommunen?

Umeå kommun medfinansierar projekt som bidrar till att uppnå de övergripande målen i kommunen. Här hittar du information om vilka medel som finns och hur du söker. Här finns också länkar till annan finansiering från till exempel EU:s så kallade strukturfonder.

Kommunens medfinansiering

Det här är finansiering från det kommunala tillväxtanslaget och Vänortsfonden. Om du har en projektidé kan du vända dig till kommunen direkt och ansöka om medfinansiering från någon av dessa anslag och fonder.

Andra finansieringsprogram

Det här är finansiering genom EU-program, andra internationella och nationella program. Dessa ansöker du om från respektive programkontor.

Sidan publicerades