Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

stora snöhögar, villor, smal väg

Var försiktig i trafiken efter snöfallet

Arbete för att forsla bort snö och röja gång- och cykelvägar kommer att pågå under lång tid efter snöfallet. Snömängden innebär stora plogvallar, risk för dålig sikt och att det kan vara svårt att ta sig fram. Var försiktig i trafiken.

Läget för snöröjningen torsdag 28 januari

Det är fortfarande ett ansträngt läge. Vi arbetar för fullt med att frakta bort snö, bredda gator och förbättra sikten i korsningar. Det arbetet kommer att fortsätta de närmaste veckorna. De allra flesta gång- och cykelvägarna är öppna nu.

Påminnelse till dig som är fastighetsägare: Det är fastighetsägarens ansvar att ta hand om snö från den egna fastigheten och man får inte skotta ut den på gatan eller lägga den på annan av kommunens mark. Dels behöver kommunen sin mark som snöupplag för den snö som skottas bort från gatorna men också för att den snö som styrs ut på gatan många gånger hamnar på grannens fastighet.

Tänk på att parkera din cykel och bil på rätt ställe så den inte blir ett hinder i snöröjningen.

Var försiktig och uppmärksam i trafiken eftersom sikten är begränsad i många korsningar och många trafikslag måste samsas på samma yta.

Tillfälliga snöupplag

Vi använder allmänna ytor som ligger i närhet som tillfälliga snöupplag för att det ska gå lite snabbare att få undan snön från vägarna. Även snö från skolgårdar, förskolor och andra ytor vid kommunens fastigheter tar allmänna ytor i anspråk som tillfälliga snöupplag, till exempel isbanor, parkeringsplatser och andra öppna ytor.

Felanmälan

Lämna felanmälan via www.umea.se/felanmalan.

Arbetsbelastningen kommer att fortsätta vara hög de närmaste dagarna, därför kan det ta längre tid innan fel åtgärdas.

Håll koll på läget

Sidan publicerades